Vuosikertomukset

PRH:n vuosikertomus 2016

Pääjohtajan katsaus

Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaympäristössä oli havaittavissa hienoista taloudellisen toiminnan piristymistä, mikä näkyi tavaramerkkihakemusten ja osin myös kaupparekisteri-ilmoitusten kasvaneina määrinä. Sen sijaan kansallisten patenttihakemusten kysyntä laski hieman aiemmasta. Yhdistys- ja säätiöasioissa ajan tasalle saatettu lainsäädäntö kasvatti ilmoitusmääriä merkittävästi.

Viraston talous kehittyi suotuisasti, ja työn tuottavuudelle ja toiminnan taloudellisuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Käsittelyajat olivat tavoitteiden mukaisia lukuun ottamatta kansallisia patentteja, joiden käsittelyaikoihin vaikuttaa kauan vireillä olleiden hakemusten ruuhkan purkaminen. Kauppa- ja yhdistysrekisterien käsittelyaikojen lyheneminen on erityisen hyvä suoritus, sillä samaan aikaan ilmoitusmäärät kasvoivat niissä viidenneksen.

Digitalisointi on keskeistä PRH:n prosesseja ja palveluja kehitettäessä. Kertomusvuoden aikana julkistimme uusia sähköisiä palveluja ja teimme liittymät valtionhallinnon yhteiseen palveluväylään. Yritysten yleinen sähköinen ilmoittaminen otettiin onnistuneesti käyttöön alkuvuonna 2016 ja yritysnimien tutkimiseen tarkoitettu Yrityksen nimipalvelu marraskuussa. Ilmoitusten ja hakemusten sähköinen vireillepano on kasvussa ja keskimäärin tavoitteiden mukainen.

Asiakasyhteydenottojen määrä lisääntyi. Asiakkaiden tyytyväisyys PRH:n palveluihin oli jopa hieman edellisvuotta korkeammalla. Erinomainen asiakaskokemus on tavoitteenamme myös palvelujen digitalisoinnissa, jossa otimme käyttöön uuden asiakaslähtöisen toimintamallin.

Osallistuimme aktiivisesti lainsäädännön valmisteluun. Kaupparekisterilain kokonaisuudistuksen työryhmässä esitimme keinoja rekisteröinnin sujuvoittamiseksi. Yhdistyslain muutos tuli tavoitellusti voimaan siten, että toimimattomien yhdistysten poistomenettely päästiin aloittamaan vuonna 2016. Valmistelimme myös patenttilain kokonaisuudistusta ja osallistuimme tavaramerkkilain uudistamista valmistelevan työryhmän työhön.

Henkilöstön työtyytyväisyys säilyi korkeana ja lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna, jolloin saavutettiin PRH:n mittaushistorian korkein tulos.

Organisaatiossa tapahtui muutoksia myös kuluneena vuonna. Uutena toimintona aloitti tilintarkastusvalvonta. Keväällä yhdistimme kaksi aiemmin erillisinä tulosalueina toiminutta teollisoikeudellista toimintoa uudeksi Patentit ja tavaramerkit -tulosalueeksi. Tekijänoikeuslain muutoksen perusteella valmistelimme tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaa, joka tuli tehtäväksemme vuoden 2017 alusta alkaen.

Rauni Hagman

Klikkaa auki:

Vuosikertomus 2016 (pdf, 2,31 Mt)

Lisätietoja:

Anna Lauttamus-Kauppila
Johtaja, Asiakaspalvelut ja viestintä
p. 050 563 5724

Arkisto

Vuosikertomus 2015 (pdf, 4,8 Mt) Vuosikertomus 2014 (pdf, 4,1 Mt) Vuosikertomus 2013 (pdf, 6,18 Mt)
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.05.2017