Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2015_kansi

Pääjohtajan katsaus

Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaympäristöön vaikutti yhä Suomen taloudellinen taantuma. Viraston talous pysyi silti asetetuissa raameissa, ja tuottavuuden kehitys kasvoi tulostavoitteen mukaisesti.

Vuoden 2015 vaikuttavuustavoitteemme oli uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistäminen. Siihen pyrittiin hyvin toimivilla yritysten ja yhteisöjen rekisteröintimenettelyillä sekä teollisoikeuksien hakemusten asiantuntevalla ja nopealla käsittelyllä.

Sähköinen asiointi kehittyi myönteisesti. Käsittelyaikojen tulostavoitteet saavutimme osin, yhdistysten rekisteröinnissä jopa erinomaisesti. Kaupparekisterissäkin käsittely nopeutui selvästi edellisvuodesta. Patenttihakemusten käsittelyaikojen keskiarvoa kohotti kauan vireillä olleiden hakemusten käsittely. Toisaalta nopeutimme patentin ensimmäisen välipäätöksen käsittelyaikaa.

Rekisterien ajantasaisuuden parantamista jatkettiin. Olimme myös aktiivisesti mukana kaupparekisterilain uudistuksen valmistelussa, joka jatkuu vielä 2016 puolella.

Kansainvälisistä asioista merkittävimpiä olivat osallistuminen yhtenäispatentin valmisteluun sekä Euroopan tavaramerkki- ja malliviraston kanssa tehty tietojärjestelmäkehitys.

Asiakastyytyväisyys pysyi korkeana. Palvelujen kokonaisvaltaista johtamista ja valikoimaa ryhdyttiin kehittämään erillisessä hankkeessa. Otimme käyttöön isojen IPR-asiakkuuksien hoitomallin, josta on jo saatu lupaavia tuloksia.

Henkilöstön työtyytyväisyys nousi aiemmasta saavuttaen mittaushistorian korkeimman arvon. Myös esimiestyöhön oltiin tyytyväisiä.

Organisaatiomuutokset jatkuivat. Toimialariippumattomat IT-palvelut ja niitä tuottavat henkilöt siirtyivät valtion yhteistoimintayksikköön Valtoriin. Syyskuun alussa PRH:lle siirtyivät asunto-osakeyhtiöiden rekisteröintiasiat ja 17 henkilöä maistraateista. Tilintarkastusvalvonnan tehtävien ja henkilöstön siirtoa PRH:lle valmisteltiin. Marraskuussa alkoivat valmistelut uudeksi tulosalueeksi, jossa yhdistyvät patentti- ja innovaatiolinjan sekä tavaramerkki- ja mallilinjan toiminnot. Uusi tulosalue aloittaa vuoden 2016 toukokuussa.

Rauni Hagman

Klikkaa auki:

Vuosikertomus 2015 (pdf, 4,8 Mt)


Lisätietoja:

Anna Lauttamus-Kauppila
Johtaja, Asiakaspalvelut ja viestintä
p. 050 563 5724

Vuosikertomusarkisto

Vuosikertomus 2011 (pdf, 0,97 Mt) Vuosikertomus 2012 (pdf, 14,58 Mt)Vuosikertomus 2013 (pdf, 6,18 Mt)Vuosikertomus 2014 (pdf, 4,1 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.08.2016