Tilintarkastusvalvonnan julkaisut

Laaduntarkastuksen vuosiraportti

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuoden 2017 laaduntarkastusten vuosiraportin. Raportissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista.
Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2017 (pdf, 0,2 Mt)

Yhteenveto listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

PRH:n tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia ovat käytetyt tilintarkastuskertomusmallit. Aineisto kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt.
Yhteenveto listayhtiöden tilintarkastuskertomuksista 2016 (pdf, 1,67 Mt)

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0,25 Mt)

Työsuunnitelma

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2018 (pdf, 0,2 Mt)

Toimintakertomus

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2017 (pdf, 0,41 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2016 (pdf, 0,12 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.03.2018