Tilintarkastusvalvonnan julkaisut

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan riskiarvio

PRH:n tilintarkastusvalvonta on laatinut tämän asiakirjan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuksi valvojakohtaiseksi riskiarvioksi. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan riskiarvio (pdf, 0,05 Mt)

Tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan raportti vuodelta 2017

PRH on julkaissut tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportin vuodelta 2017. Tässä vuosiraportissa kerromme tutkinta-asioissa tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä. Lisäksi tarkastelemme tutkinta-asioissa havaittuja muutoksia.

Tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportti 2017 (pdf, 0,2 Mt)

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

Tilintarkastusvalvonta selvitti vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Tutustu vuoden 2017 selvitykseen.

Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Olemme käyneet lisäksi läpi muutokset, jotka koskevat listayhtiöiden 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuskertomuksia.
Selvitys listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista (pdf, 0,41 Mt)

Laaduntarkastuksen vuosiraportti

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuoden 2017 laaduntarkastusten vuosiraportin. Raportissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista.
Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2017 (pdf, 0,2 Mt)

Yhteenveto listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

PRH:n tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia ovat käytetyt tilintarkastuskertomusmallit. Aineisto kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt.
Yhteenveto listayhtiöden tilintarkastuskertomuksista 2016 (pdf, 1,67 Mt)

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0,25 Mt)

Työsuunnitelma

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain marraskuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelmansa.

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2019 (pdf, 0,24 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2018 (pdf, 0,2 Mt)

Toimintakertomus

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomus toiminnastaan.

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2017 (pdf, 0,41 Mt)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2016 (pdf, 0,12 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.11.2018