Uusi säätiölaki voimaan joulukuussa

Säätiöiden perustamista ja toimintaa helpottava uusi säätiölaki tulee voimaan 1. joulukuuta 2015. Vaikka vanhaa lakia onkin päivitetty useampaan kertaan, on yhteiskunta ja säätiöiden toimintaympäristö ajaneet vanhan, vuonna 1930 säädetyn lain ohi. Ajantasainen laki tulee tarpeeseen, sillä PRH:n säätiörekisterin 2800 säätiöllä on yhteensä huikea, noin 16 miljardin euron nettovarallisuus.

Valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala

- Uusi laki mahdollistaa säätiövalvonnan tehostamisen ja sen tulemme hyödyntämään, toteaa valvonta- ja lakiyksikön päällikkö Terhi Maijala PRH:sta. Haluamme myös ottaa aktiivisen roolin ja ennakolta informoida säätiöitä uuden lain mukaisista velvoitteista. Tavoitteemme on, että säätiöiden toiminnassa huolehditaan oma aloitteisesti lain mukaisista velvoitteista ja meille jäisi mahdollisimman vähän tilanteita, joihin joudumme puuttumaan.

Uusi säätiölaki

Uuden lain myötä säätiön perustamiseen ei enää tarvita Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. Säätiön tarvitseman peruspääoman vähimmäismäärä nousee 25 000:sta 50 000 euroon. Perustettavalla säätiöllä tulee olla toimintasuunnitelma, talousarvio sekä rahoitussuunnitelma kolmelle ensimmäiselle vuodelle.

Säätiöiden toiminnalle uusia rahoitusmahdollisuuksia

Säätiön toiminnan tarkoituksen on oltava hyödyllinen, ja säätiön on joko tuettava tai itse harjoitettava toiminnan tarkoitusta välittömästi edistävää toimintaa. Myös muu säätiön toimintamuotojen rahoittamiseksi harjoitettu liiketoiminta on sallittua, jos asiasta mainitaan säännöissä. Säätiö voi harjoittaa myös sijoitustoimintaa, ellei säännöissä toisin määrätä.

Uusi laki selkiyttää säätiöiden liiketoimintajärjestelyjä. Säätiö voi yhtiöittää liiketoimintansa ja harjoittaa nykyistä laajemmin liiketoimintaa. Uusi laki sisältää aiempaa yksityiskohtaisempia ja osin uusia säännöksiä säätiöiden sulautumisesta ja purkamisesta.

Uudella lailla selkiytetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa. Jatkossa toiminnallista säätiömuotoa voidaan helpommin käyttää myös julkisella sektorilla hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden tuottamisessa.

Taloudellisen edun tuottaminen lähipiirille kielletään

Nykyinen säätiölaki on sallinut taloudellisen edun tuottamisen lähipiiriin kuuluvalle. Uusi säätiölaki kieltää tämän. Lähipiiriin kuuluvat jatkossa säätiön toimihenkilöiden ja hallituksen sekä hallintoneuvoston jäsenten ohella myös näiden henkilöiden lähisukulaiset ja puolisot sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt.

Olennainen muutos nykyiseen lakiin nähden on säätiöoikeudellisen vastuun kantavan johdon ja sen tehtävien määrittäminen laissa. Lisäksi uudessa laissa säännellään säätiön vapaaehtoiset toimielimet, toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. Säätiön toimitusjohtaja on laissa määritelty toimielin ja toisaalta kukaan muu säätiön toimielin ei voi käyttää toimitusjohtaja-nimikettä.


Teksti: Jouko Koitto
Kuva: Outi Karppinen