Tilintarkastajien valvontatehtävät PRH:hon

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat sekä julkishallinnon ja talouden tilintarkastusvaliokunnat lakkautetaan ja tehtävät siirretään Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavaan Tilintarkastusvalvonta-yksikkölle, joka aloittaa toimintansa lakisääteisesti 1.1.2016.

Uuden yksikön tehtäviin kuuluvat tilintarkastajien hyväksyminen tutkintojärjestelmineen, tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä tilintarkastajien toiminnan laadunvalvonta. Tilintarkastusvalvonta rahoitetaan tilintarkastajilta ja tilintarkastusyhteisöiltä ja hakijoilta perittävillä maksuilla.

Tilintarkastusvalvonnan yhteyteen valtioneuvosto nimittää uuden tilintarkastuslautakunnan, joka päättää muun muassa tilintarkastajille asetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja ratkaisee valvonnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Patentti- ja rekisterihallitus on aloittanut valvontatehtävien siirron valmistelutyöt yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa. PRH tarvitsee tehtävien hoitamiseen 16 henkilöä, joista suurin osa siirtyy Keskuskauppakamarista siirrettävien tehtävien mukana.

Lakiuudistuksessa on otettu huomioon kesäkuussa 2016 sovellettavat EU-säädökset, joiden tarkoituksena on taata tilintarkastustoiminnan lakisääteinen ja puolueeton viranomaisvalvonta. Luotettavalla ja riippumattomalla tilintarkastuksella on rooli taloudellisen vakauden ylläpitämisessä, harmaan talouden torjunnassa ja terveen kilpailun edistämisessä.

Lisätietoa PRH:n uusista tehtävistä antaa:

Ylijohtaja Eero Mantere
Patentti ja rekisterihallitus
Puhelin 029 509 5511