Oppaat, työkirjat ja käsikirjat

PRH:n sanasto

PRH:n sanastotyö on osa valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurihanketta. Sanasto on hyödyllinen sekä tietojärjestelmien kehittäjille ja lainlaatijoille että PRH:n asiakkaille, joille PRH:n terminologia on voinut tuntua vaikeaselkoiselta ja oudolta. Sanastossa on määritelty 250 käsitettä, jotka kaikki kuuluvat PRH:en omaan sisältöalueeseen ja osa lisäksi valtionhallinnon yhteiseen käsitekokonaisuuteen.

PRH:n sanasto (pdf, 0,73 Mt)

Patenttiopas

Patenttioppaassa annetaan tietoa patenteista ja niihin liittyvistä asioista. Oppaassa annetaan ohjeita patentin hakemiseen ja siihen, miten voit hyödyntää muiden patenteista saatavaa patentti-informaatiota.

Patenttiopas (pdf, 3,87 Mt)

Hyödyllisyysmalliopas

Hyödyllisyysmalliopas antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat keksinnölleen hyödyllisyysmallioikeuden tarjoamaa suojaa. Oppaasta löydät yleisperiaatteet hyödyllisyysmallioikeudesta sekä hyödyllisyysmallin rekisteröinnistä.

Hyödyllisyysmalliopas (pdf, 3,38 Mt)

Julkaisut liiketoiminnan kehittämiseen

Alla olevat oppaat ja käsikirjat on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, mutta ne soveltuvat myös yleisesti liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, itseopiskeluun sekä opetuksen tukimateriaaliksi.

HTML-muotoiset julkaisut aukeavat omiin ikkunoihinsa, joista niitä pääsee käyttämään normaalin nettisivun tapaan. PDF-muotoiset julkaisut voit tulostaa tai tallentaa omalle koneellesi.

Aineettoman omaisuuden huoltokirja

Aineettoman omaisuuden huoltokirja on erityisesti startup- ja pk-yrityksille suunnattu PRH:n syyskuussa 2016 julkaisema tiivis tietopaketti yrityksen liiketoiminnassa huomioitavista aineettoman omaisuuden (IP) suojaamisen ja hallinnan perusasioista.

Aineettoman omaisuuden huoltokirja (sähköinen huoltokirja)

Aineettoman omaisuuden huoltokirja (PDF) (pdf, 0,45 Mt)

Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla

Esitteessä käymme läpi kaikki kolme vaihtoehtoa tavaramerkkien kansainväliseen suojaukseen: EU-tavaramerkkirekisteröinnin, Madridin pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröinnin sekä kansalliset eli maakohtaiset tavaramerkkirekisteröinnit.

Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla (pdf, 1,33 Mt)

Aineettomien oikeuksien opas

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry on julkaissut marraskuussa 2014 oppaan aineettomista oikeuksista - Osaatko suojata aineettoman omaisuutesi?

Diges - Aineettomien oikeuksien opas 2014 (pdf, 2,55 Mt)

Muut julkaisut HTML-muodossa

Keksijän käsikirja: Ideasta tuotteeksi ja markkinoille

Muut julkaisut PDF-muodossa

Patentteihin ja niiden hakemiseen liittyvät oppaat

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa -opas

Tutustu myös pk-yrityksille suunnattuun verkkosivuumme!

IPR-tietoa PK-yrityksille

Sivulta löydät tietoa suojaus- ja tiedonhakumahdollisuuksista eri tilanteissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.02.2020