Organisaatiomme

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konserniin.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

 • pääjohtaja Antti Riivari

Varapuheenjohtaja

 • ylijohtaja Eero Mantere

Varsinaiset jäsenet

 • johtaja Liisa Räsänen
 • johtaja Jorma Hanski
 • johtaja Riikka Harjula
 • johtaja Anna Lauttamus-Kauppila
 • ICT-kehitysjohtaja Sari Kuisma-Kari
 • talouspäällikkö Pekka Heikkinen
 • henkilöstöpäällikkö Nina Haavisto
 • tietohallintopäällikkö Sakari Karstu

Varajäsenet

 • rekisteripäällikkö Lalli Knuutila (Räsänen)
 • toimistopäällikkö Jani Päiväsaari (Hanski)
 • päällikkö Maria Koivusalo (Harjula)
 • asiakas- ja tietopalvelupäällikkö Kirsi Lahtinen (Lauttamus-Kauppila)

Sihteeri

 • pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen


Banneri, jossa on linkki PRH:n organisaatioon

PRH:n tulosalueiden tehtävät

Yritykset ja yhteisöt

 • kaupparekisteriasioiden kirjaaminen ja käsittely sekä kuuluttaminen
 • yrityskiinnityksiin ja elinkeinonharjoittajien tilinpäätöksiin liittyvien asioiden kirjaaminen ja käsittely
 • tulosalueen rekisterien kattavuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen
 • säätiörekisterin ylläpito ja säätiörekisteriin liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • yhdistysrekisterin ylläpito ja yhdistysrekisteriin liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely
 • uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely
 • uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin ylläpito
 • säätiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen valvonta

Patentit ja tavaramerkit

 • kansallisten ja kansainvälisten patenttihakemusten käsittely sekä Euroopan patenttisopimusta koskevat asiat
 • hyödyllisyysmallihakemusten käsittely
 • patentti-, hyödyllisyysmalli- ja piirimallirekistereiden ylläpito
 • patentti-informaation levittäminen ja sen käytön edistäminen, patenttikirjaston ylläpito
 • patenttilehden ja hyödyllisyysmallilehden toimittaminen
 • tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten käsittely
 • tavaramerkki- ja mallirekisterin ylläpito
 • laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelointi
 • tavaramerkki- ja mallilehden toimittaminen

Tilintarkastusvalvonta

 • tilintarkastajarekisterin ja tilintarkastajatutkintorekisterin ylläpito
 • tilintarkastajatutkintojen järjestäminen ja tilintarkastajien hyväksyminen
 • tilintarkastajien valvonta

Asiakaspalvelut ja viestintä

 • ulkoinen, sisäinen ja markkinointiviestintä, viestintästrategia
 • asiakasneuvonta
 • tietopalvelut
 • PRH:n ulkoinen ilme
 • internet- ja intranetsivustot, yhteiset julkaisut
 • käännöspalvelut ja niiden koordinointi sekä kielenhuolto
 • kirjaamo ja postituspalvelut
 • sidosryhmä- ja asiakassuhteet
 • asiakaskoulutus

Yhteiset palvelut

 • viraston hallinto ja yleinen säädösvalmistelu, hallinnolliset säännöt, ohjeet ja määräykset
 • toiminnan- ja talouden suunnittelu, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi
 • henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen
 • työterveyshuolto, työhyvinvointi ja työsuojelu
 • toimitilojen hallinta- ja turvallisuusasiat sekä virastomestaripalvelut
 • hankkeiden ja sopimusten hallinta
 • tietohallinto, ICT-arkkitehtuuri ja tuotantosovellukset
 • arkisto ja asiakirjahallinto
 • tietosuoja
 • tietoturva
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.04.2018