Organisaatiomme

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konserniin. Kaupparekisteri, yrityskiinnitykset, yhdistys- ja säätiöasiat sekä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri kuuluvat yritykset ja yhteisöt -tulosalueen tehtäviin. Patentit ja tavaramerkit -tulosalue vastaa patenteista, hyödyllisyysmalleista ja intergroiduista piirimalleista sekä tavaramerkeistä ja mallioikeuksista. Tilintarkastajien hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa tilintarkastusvalvonta.

Kaikki tulosalueet osallistuvat oman toimialansa lainsäädännön kehittämiseen ja valmistelevat toimialaan kuuluvia lausuntoja, määräyksiä ja ohjeita. Pääjohtaja vastaa PRH:n tuloksesta apunaan johtoryhmä ja johdon työvaliokunta.

Yritykset ja yhteisöt -tulosalueen tehtäviä

 • kaupparekisteriasioihin liittyvien asioiden kirjaaminen ja käsittely sekä kuuluttaminen
 • yrityskiinnityksiin ja elinkeinonharjoittajien tilinpäätöksiin liittyvien asioiden kirjaaminen ja käsittely
 • linjan rekisterien kattavuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen
 • säätiörekisterin ylläpito ja säätiörekisteriin liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • yhdistysrekisterin ylläpito ja yhdistysrekisteriin liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely
 • uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely
 • uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin ylläpito
 • säätiöiden valvonta

Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen tehtäviä

 • kansalliset ja kansainväliset patenttihakemukset, niiden käsittely, sekä Euroopan patenttisopimusta koskevat asiat
 • hyödyllisyysmallioikeutta koskevat hakemukset
 • patentti-, hyödyllisyysmalli- ja piirimallirekistereiden ylläpito
 • patentti-informaation levittäminen ja sen käytön edistäminen, patenttikirjaston ylläpito
 • patenttilehden ja hyödyllisyysmallilehden toimittaminen
 • PRH:lle kuuluvat tavaramerkki- ja mallioikeusasiat
 • tavaramerkki- ja mallirekisterin ylläpito
 • tavaramerkki- ja mallilehden toimittaminen
 • laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelointi

Tilintarkastusvalvonta-tulosalueen tehtäviä

 • tilintarkastajarekisterin ja tilintarkastajatutkintorekisterin ylläpito
 • tilintarkastajatutkintojen järjestäminen ja tilintarkastajien hyväksyminen
 • tilintarkastajien valvonta

Yhteiset palvelut -tulosalueen tehtäviä

 • viraston hallinto ja yleinen säädösvalmistelu, hallinnolliset säännöt, ohjeet ja määräykset
 • toiminnan- ja talouden suunnittelu, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi
 • henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen
 • työterveyshuolto, työhyvinvointi ja työsuojelu
 • toimitilojen hallinta- ja turvallisuusasiat sekä virastomestaripalvelut
 • hankkeiden ja sopimusten hallinta
 • tietohallinto, ICT-arkkitehtuuri ja tuotantosovellukset
 • arkisto ja asiakirjahallinto
 • tietoturva

Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen tehtäviä

 • ulkoinen, sisäinen ja markkinointiviestintä, viestintästrategia
 • keskitetyt asiakas- ja informaatiopalvelut
 • PRH:n ulkoinen ilme
 • internet- ja intranetsivustot, yhteiset julkaisut
 • käännöspalvelut ja niiden koordinointi sekä kielenhuolto
 • kirjaamo ja postituspalvelut
 • sidosryhmä- ja asiakassuhteet
 • asiakaskoulutus

Johtoryhmä

PRH:n johtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa viraston johtamisessa. Johtoryhmä käsittelee viraston toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen, tulostavoitteiden toteutumisen, määrärahojen jaon tulosalueille sekä muut viraston toiminnan ja henkilöstön kannalta merkittävät asiat.

Johtoryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

 • pääjohtaja Antti Riivari

Varapuheenjohtaja

 • ylijohtaja Eero Mantere

Varsinaiset jäsenet

 • johtaja Liisa Räsänen
 • johtaja Jorma Hanski
 • johtaja Riikka Harjula
 • johtaja Anna Lauttamus-Kauppila
 • ICT-kehitysjohtaja Sari Kuisma-Kari
 • talouspäällikkö Pekka Heikkinen
 • henkilöstöpäällikkö Nina Haavisto
 • tietohallintopäällikkö Sakari Karstu

Varajäsenet

 • rekisteripäällikkö Lalli Knuutila (Räsänen)
 • toimistopäällikkö Eero Bomanson (Hanski)
 • päällikkö Maria Koivusalo (Harjula)
 • asiakas- ja tietopalvelupäällikkö Kirsi Lahtinen (Lauttamus-Kauppila)

Sihteeri

 • pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.10.2017