Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toiminnan ohjaamiseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Seurantatiedot

  • PRH:n tilinpäätökset (pdf)
    sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet
  • Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot PRH:n tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
    Vuodesta 2002 ministeriöiden ja tulosvastuullisten virastojen tulosohjausotetta on vahvistettu siten, että ministeriöt laativat virallisen kannanottonsa niistä tiedoista, joita virasto esittää tilinpäätöksessään.
    TEM:n sivuilla

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma (pdf)

Arvioinnit ja selvitykset

Muiden valtion virastojen ja laitosten vastaavat asiakirjat löytyvät Netra-asiakirjasivustolta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.03.2019