Sähköiset julkaisu- ja hakupalvelut

Tälle sivustolle on koottu sähköisiä julkaisu- ja hakupalveluita. Maksulliset tietokannat ovat käytettävissä vain Patentti- ja rekisterihallituksen sisäisessä verkossa, mutta maksuttomat palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Maksullisissa palveluissakin hakuominaisuudet yleensä toimivat myös ulkopuolisille käyttäjille.

Maksulliset tietokannat

Academic Search Elite on monitieteinen tietokanta, jonka aihealoihin kuuluvat mm. luonnontieteet, tekniikka, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteenalat. Tietokanta sisältää etupäässä elektronisia tieteellisiä lehtiä, joista useat ovat saatavissa kokotekstiartikkeleina.

ACM Digital Library sisältää viitteet ja kokotekstiartikkelit kaikkiin ACM:n (Association for Computing Machinery) julkaisemiin artikkeleihin sekä viitteet tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn muihin keskeisiin julkaisuihin.

A to Z kausijulkaisut -sivustolle on kerätty aakkosittain linkit kirjaston hankkimiin elektronisiin lehtiin sekä Open access -julkaisuihin (avoimesti saatavilla olevat julkaisut).

Elsevierin Science Direct on laaja-alainen tietokanta, josta löytyy niin luonnontieteitä, lääketiedettä, insinööritieteitä, talous-, yhteiskunta- ja ympäristötieteitä, kuin myös taidetta ja humanistisia tieteitä käsitteleviä julkaisuja.

Emeraldista löytyy elektronisia lehtiä yhteiskuntatieteistä, taloudesta ja tekniikasta. Tietokannassa on myös esimerkiksi elektronisia kirjoja, mutta niihin kirjastolla ei ole lisenssiä.

Encyclopedia Britannica on tietosanakirja, jonka lisäksi sivusto sisältää myös esimerkiksi Merriam Websterin sanakirjan ja tesauruksen, maailman atlaksen ja valtioiden vertailun mahdollistavan työkalun.

IEEE Xplore Digital Library -tietokannasta löytyy IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ja sen kumppaneiden julkaisemia kokotekstijulkaisuja. Tietokanta on keskittynyt elektroniikkaan, sähkö- ja tietotekniikkaan

Lääkärin tietokannat (Terveysportti) pitää sisällään kotimaisen lääketieteen peruskokoelman, sisältäen muun muassa Lääkärin käsikirja -tietokannan ja Duodecim-lehden elektronisen arkiston.

SpringerLINK on tietokanta, joka sisältää elektronisia lehtiä ja kirjoja lääke-, luonnon-, yhteiskuntatieteistä sekä tekniikasta.

Suomenlaki.com sisältää voimassa olevan Suomen lainsäädännön, verosopimuksia, hallituksen esityksiä, oikeuskäytäntöä, Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä e-kirjoja.

Terminologian tietokannat (Terveysportti) pitää sisällään lääkeetieteen terminologiaa sisältäviä sanastoja kuten Lääketieteen termit, Lääketieteen suomi-englanti sanakirjan sekä muita lääketieteellisiä sanastoja.

Maksuttomat tietokannat

ARTO on kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta. Kattavimmin aineistoa löytyy 1990-luvusta alkaen, mutta myös vanhempiin artikkeleihin on runsaasti viitteitä.

KitiNet on kirjaston oma kirjatietokanta, johon on luetteloitu kirjaston kaikki painetut julkaisut. Lisää tietokannasta voi lukea täältä.

LINDA on yliopistokirjastojen yhteistietokanta, joka sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston aineistosta.

Toimialaluokitus 2008 pitää sisällään vuoden 2009 alusta käyttöön otetun uudistetun yritysten toimialaluokituksen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2019