Postilakon vaikutukset

Postinkulkua koskenut lakko on päättynyt.

Kirjepostissa lähetettyjä ilmoituksia ja hakemuksia saapuu PRH:een lakon jälkeen poikkeuksellisen paljon. Siksi paperilomakkeilla tehtyjen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyajat ovat vielä jonkin aikaa normaalia pidemmät.

Suosittelemme käyttämään sähköisiä ilmoituspalvelujamme aina, kun se on mahdollista. Tavaramerkkihakemus ja tavaramerkin uusiminen on aina tehtävä sähköisessä palvelussa.

Tällä sivulla on tarkempia tietoja ja ohjeita seuraavista:

Kaupparekisteri

Jos haluat ilmoituksesi kaupparekisteriin vielä tämän vuoden aikana, ilmoituksen täytyy olla perillä PRH:ssa viimeistään maanantaina 2.12.2019.

Tee sähköinen ilmoitus

Sähköisessä palvelussa tehdyt ilmoitukset käsittelemme normaalissa aikataulussa. Suosittelemme käyttämään sähköistä YTJ-palvelua aina, kun se on mahdollista. Siirry sähköiseen YTJ-palveluun.

Lähetä tilinpäätös ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen tilinpaatokset[at]prh.fi.

Paperilomakkeella tehty ilmoitus täytyy kiireellisissä tapauksissa tuoda asiakaspalveluumme Helsinkiin. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Seuraa ilmoituksesi etenemistä Virre-tietopalvelun ilmoitushaussa.

Välty korjauksilta, tee ilmoitus huolellisesti

Toisinaan kaupparekisteri-ilmoitusta täytyy korjata tai täydentää, ja lähetämme korjauspyynnön kirjepostissa.

Ilmoitus kannattaakin tehdä huolellisesti, jotta ilmoituksen käsittely ei viivästyisi korjausten takia.

Voit lähettää korjauksen kaupparekisteri-ilmoitukseen sähköpostitse osoitteeseen korjaukset[at]prh.fi.

Vastustukset ja ilmoitukset saatavista

Jos olet lähettänyt paperikirjeenä vastustuksen, joka koskee sulautumista, jakautumista tai osakepääoman alentamista, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja selvittää, onko vastustus saapunut PRH:een.

Kun PRH:lta on haettu selvitystilaan liittyvä julkinen haaste, velkojat voivat ilmoittaa saatavansa PRH:lle. Jos yhtiön selvitysmies tai tämän valtuuttama asiamies ei ole saanut julkisessa haasteessa kerrotun määräpäivän jälkeen tietoa siitä, ovatko velkojat ilmoittaneet saatavia PRH:lle, ole yhteydessä ennen lopputilityksen ilmoittamista PRH:n asiakaspalveluun ja tiedustele mahdollisia ilmoituksia.

Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Yhdistysrekisteri

Käsittelemme sähköisessä palvelussa tehdyt yhdistysten ilmoitukset normaalissa aikataulussa. Suosittelemme käyttämään sähköisiä asiointipalvelujamme aina, kun se on mahdollista.

Toisinaan ilmoitusta täytyy korjata tai täydentää. Paperisen korjauskehotuksen saapuminen viivästyy, mutta näet korjauskehotukset myös sähköisestä asiointipalvelusta. Korjauskehotukseen ei kuitenkaan toistaiseksi voi vastata palvelussa. Lähetä vastauksesi sähköpostitse osoitteeseen korjaukset[at]prh.fi.

Siirry Yhdistysrekisterin sähköiseen asiointiin.

Paperilomakkeella tehty ilmoitus täytyy kiireellisissä tapauksissa tuoda asiakaspalveluumme Helsinkiin. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Voit seurata ilmoituksen kulkua Yhdistysrekisterin tietopalvelussa.

Patenttirekisteri ja hyödyllisyysmallirekisteri

Suosittelemme lähettämään välipäätösvastaukset, väitteet ja muut mahdolliset vastineet sähköisiä palveluja käyttäen, jos suinkin mahdollista.

Muistathan, että on asiakkaan vastuulla huolehtia asiakirjojen saapumisesta PRH:een määräajassa.

PRH:sta lähtevä posti

Hakemuksia koskevat päätökset ja välipäätökset tehdään pääsääntöisesti normaalisti. Jos välipäätöksen perilletulo viivästyy ja vastausaika jää liian lyhyeksi, voi PRH:lta pyytää lisää vastausaikaa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ennen vastausajan päättymistä. Huomaa, että valituksenalaisten päätösten valitusaika alkaa vasta päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Käsittelyn etenemistä voi seurata PatInfo-tietokannasta. Siirry PatInfo-tietokantaan.

PRH:lta tilattujen etuoikeustodistusten ja asiakirjakopioiden toimituksesta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Voimme lähettää asiakirjakopioita suojatulla sähköpostilla, tai asiakirjoja voi noutaa PRH:n asiakaspalvelusta. Voimme esimerkiksi lähettää etuoikeustodistuksen kopion sähköpostilla, jolloin alkuperäinen kappale lähetetään myöhemmin postitse. Etuoikeustodistuksia voimme myös tallettaa sähköiseen DAS-järjestelmään. Tämä on paras vaihtoehto, jos vastaanottava patenttiviranomainen on myös mukana DAS-järjestelmässä.

Patentin ja hyödyllisyysmallin haltijoita muistutetaan, että vuosimaksut ja uudistamismaksut tulee maksaa ajallaan riippumatta maksukehotuksen perilletulosta. Erääntyvät vuosi- ja uudistamismaksut näet PatInfo-tietokannasta. Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien vuosimaksutiedot löytyvät vastaavasti FI-EP tietokannasta.

Siirry PatInfo-tietokantaan.

Siirry FI-EP-tietokantaan.

PRH:een saapuva posti

Patenttihakemuksen voi tehdä netissä käyttämällä PRH:n sähköistä palvelua. Lue lisää sähköisestä patenttihakemuksesta.

Patenttien ja hyödyllisyysmallien hakemusasiakirjoja ja välipäätösvastauksia voi toimittaa PRH:n kirjaamoon myös sähköpostilla, suojatulla sähköpostilla tai faksilla. Kirjaamon yhteystiedot.

Asiakirjoja on myös mahdollista toimittaa käyttämällä lähettipalvelua tai tuomalla asiakirjoja paikan päälle PRH:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot.

Tavaramerkkirekisteri ja mallirekisteri

Alla on yhteenveto siitä, kuinka PRH toimii eri tyyppisten tavaramerkki- ja malliasiakirjojen kanssa, ja kuinka voit toimittaa asiakirjoja. Muistathan, että on asiakkaan vastuulla huolehtia asiakirjojen saapumisesta PRH:een määräajassa.

PRH:sta lähtevä posti

Lakon aikana lähetimme välipäätökset, pidennyspäätökset, väitteen tiedoksiannot yms. asiakkaalle sähköpostin liitteenä, jotta asiakkaalle jää riittävästi vastausaikaa. Asiakkaan tulee kuitata viesti vastaanotetuksi, jotta asiakirjaa ei enää tarvitse lähettää kirjepostilla lakon päätyttyä.

Hylkäyspäätökset, väitepäätökset ja muut päätökset, joiden tiedoksiannosta alkaa kulua valitusaika, postitamme lakon päätyttyä.

Rekisteröintipäätökset postitamme lakon päätyttyä.

Jos välipäätös tai muu tiedoksianto on jäänyt lakon takia postiin ja saapuu asiakkaalle niin myöhään, että vastausaika on jo umpeutunut tai sitä on hyvin vähän jäljellä, PRH voi asiakkaan pyynnöstä tehdä uuden välipäätöksen uudella määräajalla.

PRH:een saapuva posti

Varmin ja kätevin tapa toimittaa asiakirjoja vireillä oleviin hakemuksiin ja väitteisiin on käyttää sähköistä palvelua. Siirry palveluun, jossa voit mm. vastata välipäätöksiin, lähettää vastineen, täydentää hakemusta tai väitettä, pyytää pidennystä tai peruttaa hakemuksen tai väitteen.

Asiakirjoja voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen tmposti[at]prh.fi

On myös mahdollista lähettää asiakirjoja faksilla, käyttämällä lähettipalvelua tai tuomalla asiakirjoja paikan päälle PRH:n asiakaspalveluun. Katso lisätietoja kirjaamon sivulta.

Voit myös pyytää määräajan pidentämistä postin lakon perusteella. Määräajan pidentämispyyntö on maksullinen, ja se pitää tehdä ennen määräajan päättymistä.

LEI-tunnus

Lähetä LEI-tunnushakemus ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen LEI[at]prh.fi.

Tavallisesti lähetämme laskun LEI-tunnuksen hakemusmaksusta tunnuksen myöntämisen jälkeen.
Tunnuksen uudistamisen vuosimaksusta lähetämme laskun noin 2 kuukautta ennen tunnuksen voimassaolon päättymistä.

Lakon takia lähetämme laskut tunnuksen hakemisesta ja vuosimaksusta vasta 9.12.2019 alkaen.

Jos yrityksesi LEI-tunnuksen seuraava tarkistuspäivä on tammikuun 2020 alussa, maksa vuosimaksu mahdollisimman pian laskun saatuasi, jotta tunnus pysyy voimassa. Seuraavan tarkistuspäivämäärän näet yrityksesi tiedoissa YTJ-yrityshaussa. Siirry YTJ-yrityshakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.11.2019