Nordic Smart Government 3.0

Nordic Smart Government (NSG) 3.0 on pohjoismainen hanke, jossa edistetään taloustiedon automatisointia ja hyödyntämistä yritysten kesken ja yrityksiltä viranomaisille. Taloustietoja ovat esimerkiksi tiedot liiketapahtumista ja tilinpäätöstiedot.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeessa selvitetään, miten taloustiedot saataisiin liikkumaan järjestelmästä toiseen yhdenmukaisina, koneluettavina ja reaaliajassa yritykseltä toiselle ja yrityksiltä viranomaisille. Esimerkiksi kuitit ja laskut tarvitaan sähköisessä muodossa verkkolaskuina ja e-kuitteina, jotta tietojen vaihto toteutuisi automaattisesti.

NSG 3.0 -hankkeessa laaditaan mm. tarvittavan lainsäädännön ja tekniikan määrittelyjä ja soveltuvuusselvityksiä. Lisäksi hankkeessa tehdään tiekartta reaaliaikatalouden toteuttamiselle pohjoismaissa. Visiona on pohjoismaiden yhteinen reaaliaikaisen taloustiedon alue, joka keventäisi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa.

Osallistujat ja aikataulu

Pohjoismaisten kaupparekisteriviranomaisten lisäksi NSG 3.0 -hankkeeseen osallistuu muita viranomaisia sekä yrityksiä ja järjestöjä.

Suomesta mukana ovat PRH:n ohella Verohallinto, Valtiokonttori ja Tilastokeskus.

Hanketta rahoittaa pohjoismaisen ministerineuvoston yhteydessä toimiva Nordic Innovation.

NSG 3.0 -hanke alkoi kesäkuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2020.

Reaaliaikatalouden toimintasuunnitelma valmis

Pohjoismaiset elinkeinoministerit hyväksyivät 1.9.2020 NSG 3.0 -hankkeen tekemän toimintasuunnitelman reaaliaikatalouden toteuttamiseksi Pohjoismaissa. Reaaliaikatalous eli taloushallinnon digitalisointi helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea ja säästää rahaa. Lue lisää toimintasuunnitelmasta.

NSG teemana Digitalism Challenge 2019 -kurssilla

Nordic Smart Government oli teemana marraskuussa Aalto-yliopistossa järjestetyllä Digitalism Challenge 2019 -kurssilla. Kurssilla opiskelijat ratkoivat haasteita, jotka liittyvät reaaliaikaisen, koneluettavan taloustiedon perustalle rakennettaviin palveluihin. Siirry aalto.fi-sivuille lukemaan kurssin tuloksista.

Ajankohtaista hankkeesta

Pohjoismaihin yhteinen reaaliaikatalous: Taloushallinnon digitalisoinnilla helpotetaan pk-yritysten arkea (2.9.2020)

Kuittien digitalisaatio vauhdittaa reaaliaikaiseen talouteen siirtymistä - valtio siirtyy sähköiseen kuittiin 2025 mennessä (17.9.2019)

Nordic Smart Government -hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin taloustiedon hyödyntämisestä (10.6.2019)

Suomen ensimmäinen sähköinen tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin (29.4.2019)

Yritykset ja viranomaiset kokeilevat sähköisen tilinpäätöksen käyttöä (1.4.2019)

Lisätietoja

Siirry nordicsmartgovernment.org-sivuille lukemaan lisää englanniksi.

Hankejohtaja
Franck Mertens
puh. 029 509 5212
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.09.2020