Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Teollisoikeuslehdet

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Teollisoikeuslehdet-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).Avautuu uuteen välilehteen

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.8.2022. Seloste perustuu:

  • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
  • PRH:n omaan arvioon siitä, että suurin osa kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteista on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin selvitetään ja toteutetaan palvelun jatkokehityksessä:

  1. (WCAG 1.3.1) Tavaramerkkien tiedot -taulukossa on tyhjä sarakeotsikkosolu. Jos tavaramerkkien tiedot -solu on otsikkona molemmille sarakkeille, se tulisi määritellä jakautumaan oikein myös ohjelmallisesti.
  2. (WCAG 1.3.1) Taulukossa ei ole määritelty riviotsikoita. Tämä tarkoittaa, että kun ruudunlukijalla siirtyy tiedosta toiseen esimerkiksi päivämäärien välillä, käyttäjä ei kuule, mikä minkäkin päivämäärän tarkoitus on.
  3. (WCAG 1.3.1, 1.4.1) Linkkien erottavuus muusta tekstistä. Harmaa teksti ja linkin sininen eivät erotu toisistaan riittävällä kontrastilla, joten erottimena on pelkkä väri, kontrastilla 1:1.
  4. (WCAG 4.1.3) Ruudunlukijakäyttäjälle tulisi tulla palvelussa tapahtuvista visuaalisista muutoksista palaute. Tämä ei toteudu tällä hetkellä haun osalta.
  5. Palvelussa kohdistuksen saavilla elementteihin tulee näkyvä kohdistuskehys, mutta se ei ole kaikissa selaimissa kovin erottuva (vaaleansininen kehys tummansinisellä pohjalla).

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023