Saavutettavuusseloste: Vastaus tai täydennys tavaramerkkihakemukseen tai väitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Vastaus tai täydennys hakemukseen tai väitteeseen-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavasta syystä:

Palvelut tullaan korvaamaan uudella saavutettavuuden vaatimukset huomioivalla versiolla.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin, taustan ja graafisten elementtien välisissä kontrasteissa on puutteita.
 2. (WCAG 2.4.7) Elementtien kohdistetun ja ei-kohdistetun tilan välinen kontrasti on joissakin tapauksissa liian vähäinen.
 3. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Osa sivulla olevista elementeistä ei skaalaudu siististi, jos vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi.
 4. (WCAG 3.1.1) Sivuston kieli on tällä hetkellä englanti sekä suomen- että ruotsinkielisessä versiossa.
 5. (WCAG 3.1.2) Sivustolla on linkkejä eri kieliversioihin. Näiden tekstien kieltä ei ole asetettu oikein lang-attribuutilla.
 6. (WCAG 2.4.2) Sivuilla ei ole sivuotsikoita.
 7. (WCAG 4.1.2) Vaiheilmaisimella ei ole nimeä ja se koostuu ainoastaan tekstielementeistä.
 8. (WCAG 1.3.1) Aktiivista kieltä osoittava elementti on korostettu visuaalisesti mutta sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 9. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Muutamilta kentiltä puuttuu oikein yhdistetty nimilappu.
 10. (WCAG 1.3.1) Valinnaisia valintanappeja ei ole yhdistetty toisiinsa fieldset-rakennetta käyttämällä. Valintanappien nimilapuilla on sama tunniste.
 11. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3) Lomakekenttien virheet havaitaan automaattisesti mutta niitä ei kerrota ruudunlukijalle.
 12. (WCAG 2.4.6, 3.3.1) Virheilmoituksen kuvauksen mukaan virheellinen kenttä on "Tavaramerkin tiedot", mutta sellaista nimilappua tai kenttää ei ole.
 13. (WCAG 3.2.4) Virheilmoituselementti on nyt <aside>-elementin sisällä, mikä ei ole sille sopiva paikka. Elementillä ei ole nimeä.
 14. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 15. (WCAG 2.4.4) Linkkien tarkoitus ja kohde eivät ole käyttäjille selviä.
 16. (WCAG 2.1.1) Osa painikkeista ei saa näppäimistökohdistusta.
 17. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) Tekstivastineita puuttuu.
 18. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Valitse-painiketta painamalla valittu elementti on ilmaistu ainoastaan visuaalisesti. Ruudunlukija ei mitenkään voi tietää, onko elementtiä valittu vai ei.
 19. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3) Modaalidialogisisältö ei saa ruudunlukijakohdistusta.
 20. (WCAG 4.1.2) Sivun sisäisen navigoinnin elementtiä ei ole ohjelmallisesti merkitty navigointielementiksi.
 21. (WCAG 4.1.3) Tilasta kertovaa viestiä "Ohjataan maksupalveluun" ei nyt lueta ääneen ruudunlukijalle.
 22. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) Esikatsele-PDF ei ole nyt saavutettava.
 23. (WCAG 2.2.1) Käyttäjälle ei kerrota kirjautumisen aikakatkaisusta.
 24. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laatu
 25. Yleinen saavutettavuus: Sivuston semanttista rakennetta ei ole merkitty selvästi.
 26. Yleinen saavutettavuus ja käytettävyys: Tällä hetkellä taulukkosisältö voi olla hyvin pitkä, vaikka vain yksi tai muutama elementti voidaan varsinaisesti valita. Siksi listauksen käyminen läpi ruudunlukijalla on rasittavaa.
 27. Yleinen saavutettavuus: Maksettava summa näkyy ainoastaan täydentävän sisällön alueella. Siksi ruudunlukijakäyttäjien on vaikeaa löytää summaa.
 28. Yleinen saavutettavuus: Edellinen- ja Seuraava-painikkeiden nuolimerkit luetaan ääneen ruudunlukijalle typografisina merkkeinä.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat prh.fi-verkkosivustolla puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.03.2021