Saavutettavuusseloste: Virre-tietopalvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Virre-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 2.9.2020. Seloste perustuu:

 • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
 • PRH:n omaan arvioon siitä, että suurin osa kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteista on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 2.9.2020.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:
Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1) Kuvituskuvien tekstivastineet: Jos kuva ei välitä mitään olennaista informaatiota, tulisi tekstivastineen olla tyhjä.
 2. (WCAG 1.1.1, 1.3.2) Näytä tiedot- teksti ja painike ei ole yhdistetty.
 3. (WCAG 1.1.1, 1.3.2) Poista–painikkeen tekstivastine
 4. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun kaikkia alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 5. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasoja on käytetty pääsääntöisesti oikein. Näyttöjen infoteksteistä puuttuu otsikot.
 6. (WCAG 1.3.1) Yritysten tiedot eivät ehkä ole suoranaisesti taulukkomuotoistasisältöä, jolloin ne tulisi ensisijaisesti esittää vain tekstinä.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.4) Sivun kaikkia alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 8. (WCAG 1.3.2) Ruudunlukijalle luetaan näyttöön liittyvät ohjeet vasta viimeisenä, jolloin ne jäävät helposti huomaamatta.
 9. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin puutteita. Lisäksi käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa havaittiin puutteita.
 10. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkien erottuvuus: Footerissa on linkkejä, jotka eivät erotu muusta tekstistä.
 11. (yleinen saavutettavuus, käytettävyys) Ohjepainikkeesta ilmestyvä ohje sijaitsee usein visuaalisesti hyvin kaukana itse painikkeesta ja kentästä, johon ohje liittyy.
 12. (WCAG 1.3.1, 3.2.2.) Virhe lomakkeen label-kentissä Otteet, todistukset ja säännöt -haussa
 13. (WCAG 3.3.2) Aikavälillä haettaessa tekstivastineet ’alkaen’ ja ’päättyen’ puuttuvat.
 14. (WCAG 1.3.5) Palvelussa on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty.
 15. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 4.1.3) Kirjautumissivulla oli useita saavutettavuusongelmia.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettaviksi 2021 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat Virre-tietopalvelussa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.09.2020