Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Maksupalvelun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Lasse Koivisto
lasse.koivisto(at)prh.fi
Puh. 029 509 5227

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Maksupalvelun rekisterissä käsitellään PRH:n asiakasyrityksien valtuuttamien henkilöiden tekemiä lakisääteisiä patenttimaksuja.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Maksupalvelun asiakastiedot:

  • asiakasyrityksen nimi ja Y-tunnus
  • asiakasyrityksen ALV-tunnus
  • asiakasyrityksen asiakastilisopimus
  • asiakasyrityksen asiakastilinumero
  • asiakasyrityksen asiakastilisaldo
  • asiakasyrityksen käynti- ja postiosoitteet, sähköposti, maa, alue, puhelin- ja faksinumerot
  • asiakkaan edustajan tai maksajan nimi
  • asiakasyrityksen tai henkilön ei julkiset patenttitiedot
  • maksupalvelun maksuhistoria

Tietolähteet

Tietolähteitä ovat PRH:n rekisterijärjestelmät, DVV:n suomi.fi tunnistamis- ja valtuutuspalvelut, Order Management, verkkokauppa ja muut taloushallintoon liittyvät järjestelmät. Asiakkaiden maksutiedot siirtyvät taloushallinnon ratkaisuun (Kieku). Maksujen tiedot siirtyvät omaan asiakastiliryhmäänsä Kiekussa. Tiedot siirtyvät myös Handi -järjestelmään maksujen arkistointia varten.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä pankkiin, poliisille, ulosottoviranomaisille ja Verohallinnolle.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilö- ja yritystietojen säilytysajat pohjautuvat lainsäädäntöön, jossa määritellään kirjanpitoaineiston säilytysajat.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.02.2023