Tilintarkastajien laaduntarkastukset ovat käynnistyneet pienin muutoksin

Kuva: Shutterstock
Olemme käynnistäneet vuoden 2018 laaduntarkastukset yksittäisille tilintarkastajille. Tilintarkastajia valitaan laaduntarkastukseen useammassa erässä vuoden aikana. Ensimmäisessä erässä kohteena on 41 tilintarkastajaa. Olemme käyneet läpi viime vuonna laaduntarkastukseen osallistuneiden tilintarkastajien antamat palautteet ja ottaneet niitä huomioon toimintamme kehittämisessä.

Mikä muuttuu?

Laaduntarkastuksen kesto lyhenee

Viime vuonna teimme kaikki päätökset yhtä aikaa siinä vaiheessa, kun kaikki laaduntarkastukset olivat valmiit. Tänä vuonna annamme päätöksiä pitkin vuotta.

Lisäkysymysten määrä vähenee

Viime vuonna kysyimme datan validoimiseksi ja johtopäätöstemme varmistamiseksi paljon lisäkysymyksiä, myös vähäisempiin havaintoihin liittyen. Osa tilintarkastajista koki kysymysten aiheuttavan vain ylimääräistä työtä, eivätkä vastaukset pääsääntöisesti tuoneet meille lisätietoa. Välillä vastaukset olivat osittain ristiriidassa tilintarkastuskansion tiedon kanssa. Kyselykierrokset ja vastausten läpikäynti pidensivät osaltaan laaduntarkastuksen kestoa.

Vähennämme siis asioiden varmistamista laaduntarkastuksen aikana lisäkysymyksin. Tilintarkastajalla on kuitenkin mahdollisuus kommentoida kuulemisvaiheessa kaikkia niitä havaintoja, joilla voi olla yksin tai yhdessä muiden havaintojen kanssa vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen.

Kuulemisvaiheessa ei vielä arviota tuloksesta

Viime vuonna kerroimme kuulemisen yhteydessä, mihin tulokseen laaduntarkastuksen havainnot viittasivat. Tämä perustui siihen ajatukseen, että lisäkysymyksillä olisi jo saatu kattavasti tulokseen vaikuttava tieto. Ajattelimme arvion tuloksesta auttavan tilintarkastajia ymmärtämään hänelle samassa yhteydessä toimitettujen vähäisempien havaintojen informatiivinen luonne.

Osa tilintarkastajista lähetti kuitenkin uutta tietoa ja sitä tukevia dokumentteja vasta kuulemisvaiheessa sellaisiin asioihin, joista oli jo aiemmin kysytty ja jotka oli jo käsitelty saatujen vastausten perusteella. Kuulemisvaiheessa saatu uusi tieto edellytti vielä tilintarkastuskansion uuden läpikäynnin, joka osaltaan viivästytti tulosten valmistumista. Arviomme saattoi uuden tiedon johdosta muuttua merkittävästi.

Kuulemiskirjeeseen vain tulokseen vaikuttavat havainnot

Lähetämme tilintarkastajille kuulemiskirjeen liitteenä pääsääntöisesti vain sellaiset havainnot, joilla voi olla vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen.

Viime vuonna lähetimme erikseen tiedoksi myös vähäisempiä havaintoja, joilla ei ollut vaikutusta tulokseen. Osa tilintarkastajista koki epäselväksi sen, mikä eri havaintojen merkitys oli ollut tuloksen kannalta. Emme enää automaattisesti lähetä vähäisempiä havaintoja tiedoksi, mutta tilintarkastaja voi halutessaan tiedustella niitä tilintarkastusvalvonnasta.

Tavoitat meidät parhaiten kaikissa laaduntarkastuksiin liittyvissä asioissa laittamalla sähköpostia osoitteeseen laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi.

Nettisivut uudistuneet

Laaduntarkastuksia käsittelevät nettisivumme ovat uudistuneet. Lue lisää laaduntarkastuksen uusilta nettisivuilta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020