Tilintarkastajat tyytyväisiä sähköiseen valvontatietoilmoitusjärjestelmään

Tilintarkastusvalvonta avasi syyskuussa 2017 sähköisen palvelun, jonka kautta tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt pystyivät toimittamaan valvontatietoilmoituksensa 30.6.2017 päättyneeltä raportointikaudelta. Pyysimme tilintarkastajilta palautetta sähköisen palvelun toimivuudesta. Tilintarkastajat olivat pääosin tyytyväisiä sähköiseen valvontatietoilmoitusjärjestelmään.

Kuva: Shutterstock

Pyysimme tilintarkastajia vastaamaan kysymyksiin, jotka koskivat palvelun löydettävyyttä, helppokäyttöisyyttä, ohjaavuutta ja annettuja ohjeita. Yhteensä 280 tilintarkastajaa vastasi kyselyymme.

Kyselyssä käytetty asteikko oli 1–5 (vaihtoehto 1 = täysin eri mieltä, vaihtoehto 5 = täysin samaa mieltä).

Kyselyn tulokset olivat seuraavat:

Palvelu löytyi helposti
4,13
Palvelu oli helppokäyttöinen
3,65
Palvelu ohjasi ilmoittamista hyvin
3,59
Palveluun sisältyvät ohjeet olivat selkeät3,48

Saimme lisäksi yli sata kirjallista kommenttia liittyen sähköiseen asiointijärjestelmään. Kommenteista 33 prosenttia koski järjestelmän käyttämisessä havaittuja teknisiä ongelmia. Kommenteista 18 prosenttia liittyi järjestelmästä annettuun ohjeistukseen ja noin 10 prosenttia järjestelmässä annettaviin tietoihin. Lisäksi tilintarkastajat kommentoivat muun muassa ilmoituksen lähettämisestä saatavaa kuittausta.

Käytämme saatua palautetta järjestelmän edelleen kehittämisen apuna.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020