JHTT-tilintarkastajien ammattitaitovaatimukset on uudistettu

Kuva: Shutterstock

Kaikki JHTT-tilintarkastajat antavat valvontatietoilmoituksen tästä vuodesta alkaen vuosittain, kun aikaisemmin vastaavat tiedot kerättiin kolmen vuoden välein.

Mikä muuttuu?

  • Raportointikausi muuttuu. Ensimmäinen raportointikausi on 1.7.2017-30.6.2018.
  • JHTT-tilintarkastajien ammattitaidon ylläpitämiselle ja kehittämiselle on ohjeessa annettu määrälliset ja/tai laadulliset vaatimukset.
  • Valvontatietoilmoitus PRH:lle annetaan raportointikauden päättymisen jälkeen sähköisessä asiointipalvelussa 1.–31.8.2018. Julkaisemme päivitetyn ohjeistuksen valvontatietoilmoituksen antamisesta 2.5.2018 mennessä verkkosivuillamme. Asiasta tiedotetaan tilintarkastajia myös sähköpostitse.

Kaikille JHTT-tilintarkastajille lähetetään kesäkuun aikana pyyntö valvontatietojen toimittamiseksi. Pyyntö lähetetään tilintarkastajarekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.

JHTT-tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä arvioidaan edelleen kolme vuoden ajanjaksoissa. Ensimmäinen arviointi tehdään siis 30.6.2020 päättyvän raportointikauden jälkeen.

Lue uusi ohje prh.fi-verkkosivustolla.

Vanhaa ohjetta JHTT-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten ei enää sovelleta.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020