Tule mukaan laaduntarkastajaksi!

PRH hakee ulkopuolisia laaduntarkastajia tekemään tilintarkastajille vähintään joka kuudes vuosi tehtäviä laaduntarkastuksia (tilintarkastuslain 7 luvun 9 §).

Ulkopuolisen laaduntarkastajan (tilintarkastuslain 8 luvun 8 §) on oltava tilintarkastukseen hyvin perehtynyt henkilö, jolla on laaduntarkastukseen pätevöittävä erityiskoulutus. Laaduntarkastajan on noudatettava, mitä hallintolaissa, kielilaissa ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Laaduntarkastaja toimii rikosoikeudellisella virkavastuulla hoitaessaan tilintarkastuslain mukaisesti annettuja julkisoikeudellisia hallintotehtäviä.

Vaatimukset laaduntarkastajalle:

  • KHT-, HT-, JHT- tai JHTT-tilintarkastaja
  • ei merkintöjä rikosrekisterissä
  • tilintarkastajarekisterissä ei merkintää huomautuksesta tai varoituksesta
  • vähintään 3 - 5 vuoden kokemus auktorisoituna tilintarkastajana
  • sitoutuu toimimaan laaduntarkastajana kuuden vuoden ajan
  • saanut laaduntarkastuksen koulutusta tai käytännön kokemusta esimerkiksi oman työnantajan laadunvarmistusjärjestelmistä
  • matkustusvalmiutta ja riittävästi aikaa vuosittain laaduntarkastusten tekemiseen.

Laaduntarkastajaksi valittavan on osallistuttava PRH:n järjestämään koulutukseen laaduntarkastuksista.

Laaduntarkastajalle maksettavat palkkiot ja kustannusten korvaukset

Työ- ja elinkeinoministeriön 29.12.2015 antaman asetuksen 1751/2015 "Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta" mukaan ulkopuolisella laaduntarkastajalla on oikeus palkkioon, joka on 130 euroa tunnilta. Lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat voidaan periä matkalaskua vastaan. Matkakustannusten ja päivärahojen korvaus peritään noudattaen verohallinnon päätöksiä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Matka-aikaa ei korvata.

Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus ja CV perjantaihin 15.4.2016 mennessä osoitteella: kirjaamo@prh.fi.

Lisätietoja tehtävästä:

Anja Ilkko-Virtanen, laadunvarmistuksen asiantuntija, anja.ilkko-virtanen (at) prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020