IFIAR:n toiminnanjohtaja valittu

Kansainvälinen tilintarkastuksen ja tilinpäätösasioiden asiantuntija Carl Renner on nimitetty kansainvälisen valvontaviranomaisten yhteistyöorganisaatio IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) pysyvän sihteeristön toiminnanjohtajaksi. Renner johtaa IFIAR:n pysyvää sihteeristöä, jonka toiminta alkaa Tokiossa 1.4.2017.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIAR:n jäsen 51 muun maan tilintarkastusalan valvontaviranomaisten ohella. IFIAR:n jäsenet vaihtavat tietoja muun muassa valvontakäytännöistä, laaduntarkastusten havainnoista ja päätelmistä sekä ajankohtaisista ilmiöistä tilintarkastuksen laadun kehittämiseksi. IFIAR tekee ja julkaisee tilintarkastuksen valvontaan liittyviä selvityksiä.

IFIAR pitää tiiviisti yhteyttä sidosryhmiin, kuten muihin kansainvälisiin organisaatioihin, viranomaisiin, kansainvälisiin tilintarkastajaketjuihin ja sijoittajiin. IFIAR:ssa toimii useita työryhmiä.

Lisätietoja www.ifiar.org

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.03.2017