Uusi EU-valvontaviranomainen CEAOB aloittaa toimintansa

EU:n tilintarkastusuudistukseen liittyy uuden EU-tason valvontaviranomaisen CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) toiminnan aloittaminen 17.6.2016. CEAOB korvaa aikaisemmin toimineen neuvoa antavan EGAOB:n (European Group of Auditors’ Oversight Bodies). PRH:n tilintarkastusvalvonta on CEAOB:n jäsen.

Toimintaansa aloittaessaan CEAOB vahvistaa työsuunnitelman ja valitsee puheenjohtajan jäsenvaltioiden edustajista. EU:n komission tilintarkastusasioita hoitava yksikkö toimii CEAOB:n sihteeristönä.

CEAOB:n toimintaa koskevat säännökset ovat EU:n tilintarkastusasetuksessa (537/2014). CEAOB koordinoi EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. CEAOB seuraa ja analysoi tilintarkastusmarkkinoita ja julkaisee sitä koskevan raportin. CEAOB pitää tiiviisti yhteyttä muihin EU-tason viranomaisorganisaatioihin. Käytännön yhteistyötä organisoidaan CEAOB:n työryhmiin, joiden perustamisesta CEAOB päättää lähiaikoina.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/finance/auditing/index_en.htm

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020