IFIAR uudistaa organisaatiotaan ja perustaa pysyvän sihteeristön

Kansainvälinen tilintarkastajien valvontaviranomaisten yhteistyöorganisaatio (IFIAR eli International Forum of Independent Audit Regulators) on huhtikuussa 2016 pitämässään vuosikokouksessa päättänyt uudistaa organisaatiotaan. IFIAR perustaa puheenjohtajiston tueksi päätösvaltaa käyttävän hallituksen. Jäsenmaksuperusteet uudistetaan. IFIAR päätti perustaa kahden vuoden valmistelun jälkeen pysyvän sihteeristön, joka sijaitsee Tokiossa. Uudistukset tulevat voimaan vuonna 2017.

IFIAR:n jäsenyys siirtyi PRH:n tilintarkastusvalvonnalle vuoden 2016 helmikuussa. Sitä ennen Keskuskauppakamarin TILA oli IFIAR:n jäsenenä vuodesta 2007.

IFIAR:n jäseninä on valvontaviranomaisia 51 maasta. IFIAR:n tehtävänä on tietojen vaihto valvontaviranomaisten välillä yli rajojen. IFIAR keskittyy vaihtamaan tietoja ja tekemään selvityksiä, jotka liittyvät tilintarkastuksen laadun edistämiseen, tietojen jakamiseen parhaista valvontakäytännöistä sekä yleisen edun ja sijoittajien suojan edistämiseen tilintarkastuksen valvonnan kautta. Yhteydenpito sidosryhmiin, kuten muihin viranomaisorganisaatioihin, kansainvälisiin tilintarkastajaketjuihin ja sijoittajia edustaviin tahoihin on toiminnassa keskeistä. IFIAR:ssa toimii useita työryhmiä.

Lisätietoja www.ifiar.org

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020