Tilintarkastusvalvonnan vuoden 2016 laaduntarkastukset käynnistyvät

Kuvassa Riikka Harjula Riikka Harjula, johtaja, PRH

Tilintarkastusvalvonnan vuoden 2016 laaduntarkastuksia on valmisteltu kuluvan kevään aikana ja pääpiirteissään ne etenevät nyt seuraavasti:

PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset

 • Laaduntarkastuksen kohteena oleville yhteisöille ilmoitettiin laaduntarkastuksesta toukokuussa ja saatujen esi- ja ennakkotietojen perusteella valittiin tarkastettavat toimeksiannot.
 • Valittujen toimeksiantojen tarkastusdokumentaatio toimitetaan tilintarkastusvalvontaan toukokuun aikana ja toimeksiantojen läpikäynti aloitetaan sitä mukaa, kun aineistoa saadaan.
 • Kenttäkäynnit alkavat sovittuina ajankohtina syksyllä. Kenttäkäyntien aikana tarkastetaan yhteisön oman laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus ja käydään läpi toimeksiantojen läpikäynneistä nousseet havainnot.
 • Päätökset laaduntarkastuksista annetaan vuoden 2016 loppuun mennessä.
 • Merkintä suoritetusta laaduntarkastuksesta kirjataan tilintarkastajarekisteriin vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ei PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset

 • Tilintarkastajan ammatissa toimivien laaduntarkastajien rekrytointi tehtiin huhtikuussa ja uusia laaduntarkastajia rekrytoitiin 21 eli nyt laaduntarkastajia on kaikkiaan 38.
 • Laaduntarkastuksen kohteeksi valituille tilintarkastajille ilmoitetaan laaduntarkastuksesta toukokuun loppuun mennessä ja samalla ilmoitetaan laaduntarkastuksen suorittava laaduntarkastaja.
 • Laaduntarkastukset suoritetaan elo- ja syyskuun aikana, jolloin laaduntarkastajat myös raportoivat havaintonsa tilintarkastusvalvonnalle.
 • Laatujaosto kokoontuu marraskuussa käsittelemään laaduntarkastusten tuloksia.
 • Päätökset laaduntarkastuksista annetaan viimeistään joulukuun alussa.
 • Merkintä suoritetusta laaduntarkastuksesta kirjataan tilintarkastajarekisteriin viimeistään joulukuun alussa.

Yleistä tietoa laaduntarkastuksista löytyy tilintarkastusvalvonnan nettisivuilta


Valokuva: Juha Rahkonen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020