Valvontatietoilmoitukset

PRH:n tilintarkastusvalvonnan ohjeiden perusteella tilintarkastajat jättävät valvontatietoilmoituksensa tilintarkastusvalvonnalle. Tilintarkastusvalvonta lähettää lomakkeet tilintarkastajien ja yhteisöjen täydennettäviksi kesäkuun aikana.

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajat

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajat jättävät valvontatietoilmoituksensa ajalta 1.7.2015–30.6.2016 ammattitaidon säilymisen arviointia varten. Viimeinen jättöpäivä on 31.8.2016.

JHTT-tilintarkastajat

JHTT-tilintarkastajat täyttävät toimintaselvityslomakkeensa edelleen kolmen vuoden sykleissä. Ne JHTT-tilintarkastajat, joiden tulee lähettää toimintaselvitys vuosilta 2013–2015 valvojalle, lähettävät lomakkeen PRH:n tilintarkastusvalvonnalle 31.8.2016 mennessä.

Tilintarkastusyhteisöt

Tilintarkastusyhteisöt jättävät valvontatietoilmoituksensa 31.8.2016 mennessä. Yhteisöjen valvontatietoilmoituksella kerätään tilintarkastajarekisterin tietojen lisäksi tietoja yleisen edun kannalta merkittävistä tilintarkastustoimeksiannoista. Kaupparekisteriin ilmoitettavia tietoja yhteisöjen ei tarvitse valvontatietoilmoituksellaan enää lähettää, vaan tilintarkastusvalvonta päivittää tilintarkastajarekisterin tiedot kaupparekisterin muutosten perusteella.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020