IFIAR uudisti organisaatiotaan ja avasi toimiston Tokioon

IFIAR, kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistoimintaorganisaatio (International Forum of Independent Audit Regulators) päätti vuosikokouksessaan 3.-6.4.2017 organisaatiouudistuksesta. 10 vuotta sitten toimintansa aloittaneen IFIAR:n uusi oikeudellinen muoto on Japanin lain mukainen yhdistys. IFIAR:n johdossa on hallitus, johon valittiin 15 jäsentä. Hallituksella on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näillä yksi varahenkilö. Puheenjohtajaksi valittiin Brian Hunt (Kanada), varapuheenjohtajaksi Frank Schneider (Sveitsi) ja varahenkilöksi George Botic (USA). IFIAR:n toiminnanjohtajana aloitti Carl Renner. Hän toimii päätoimisesti myös Tokioon sijoitetun toimiston ja sihteeristön esimiehenä. Tärkeimpänä päättävänä elimenä toimii jatkossakin IFIAR:n vuosikokous.

IFIAR:n toiminnan tarkoituksena on tilintarkastuksen laadun edistäminen maailmanlaajuisesti. IFIAR:ssa toimii useita työryhmiä, joista Global Audit Quality -työryhmä on tiiviisti yhteydessä kansainvälisten tilintarkastusketjujen johtoon. IFIAR on aloittanut toimintastrategiansa uudistamisen. Kehittämiseen liittyy myös IFIAR:n 52 maasta tulevien jäsenten keskinäisen yhteistyön ja tietojen vaihdon edistäminen. IFIAR:n 22 jäsentä allekirjoitti vuosikokouksen yhteydessä yhteisen asiakirjan MMOU:n (Multilateral Memorandum of Understanding), jonka tarkoituksena on tilintarkastusalan kansainvälisen valvontayhteistyön ja siihen liittyvän tietojen vaihdon edistäminen. IFIAR:n vuosikokous päätti julkaista myös PIE-yhteisöjen tarkastusvaliokuntien toimintaa koskevan keskusteluasiakirjan Audit Committees and Audit Quality: Trends and Possible Areas for Further Consideration.

IFIAR:n vuosikokouksen tärkeänä aiheena oli keskustelu institutionaalisten sijoittajien edustajien kanssa PIE-sektorin tilintarkastuksen laadusta ja corporate governancen merkityksestä tilintarkastukselle. Suurten kansainvälisten tilintarkastusketjujen ylintä johtoa oli kuultavana PIE-tilintarkastuksen laadun kehittämiseen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Keskustelu liittyi tiiviisti myös uuden tilintarkastusteknologian ja data-analyysityökalujen käytön vaikutuksiin tilintarkastuksessa sekä tilintarkastusyhteisöjen toimintakulttuuriin. Kansainväliset tilintarkastusketjut sitoutuivat toimenpiteisiin, joilla vähennetään PIE-tilintarkastusasiakkaita koskevien laaduntarkastushavaintojen määrää konkreettisesti. Toteamuksellaan havaintojen määrästä IFIAR viittasi maaliskuussa 2017 julkaisemaansa viidenteen kansainväliseen raporttiin PIE-laaduntarkastushavainnoista. Raportin mukaan laaduntarkastushavainnot ovat vähentyneet, joskaan eivät tyydyttävästi. Tilintarkastusyhteisöjen on IFIAR:n mukaan kiinnitettävä enemmän huomiota sisäiseen laadunvalvontaan ja riippumattomuuteen.

Vuosikokouksen jälkeen IFIAR:n Enforcement -työryhmä järjesti yhden päivän mittaisen työpajan, jossa käsiteltiin useita jälkikäteiseen valvontaan liittyviä aiheita.

Vuosikokouksen jälkeen IFIAR:n hallitus piti ensimmäisen kokouksensa.

Lisätietoja: www.ifiar.org

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020