Selvitys listayhtiöiden uudistuneista tilintarkastuskertomuksista

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiden tilikausien osalta tullut sisällyttää osio, jossa raportoidaan tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista (key audit matter, ’KAM’). Nämä ovat seikkoja, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia ovat käytetyt tilintarkastuskertomusmallit. Aineisto kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt.

Selvityksen tulokset

Selvityksen perusteella yleisimmin keskeisinä seikkoina on raportoitu liikevaihdon tuloutus (92 kertomusta) ja liikearvon ja/tai aineettomien hyödykkeiden arvostus (75 kertomusta). Erilaisia raportoituja keskeisiä seikkoja on kaikkiaan 40. Valtaosassa kertomuksia on 2–4 keskeistä seikkaa. Kertomuksien pohjana on käytetty ST-Akatemian julkaisemaa kertomusmallia, mutta kertomuksissa on joitakin eroavaisuuksia eri tilintarkastusyhteisöjen välillä.

Lue selvitys.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020