Palautekysely: osallistujat tyytyväisiä tilintarkastajakokeisiin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) järjesti tilintarkastajatutkinnot 2017 kahtena eri viikonloppuna syyskuussa. HT- ja HTM-tutkintoihin osallistui yhteensä 175 (v. 2016: 188) kokelasta ja KHT-tutkintoihin 138 (137) kokelasta. JHT- ja JHTT-tutkintoihin osallistui yhteensä 8 (13) kokelasta. Siirtymäkokeeseen osallistui 27 (41) kokelasta.

Teimme tilintarkastajatutkintoihin osallistuneille palautekyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää kokelaiden näkemyksiä tutkinnoista ja niiden sisällöstä. Käytämme kyselyn tuloksia apuna tutkintojen kehittämisessä. Sähköisesti tehtyyn kyselyyn vastasi 56 % kaikista HT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista, 30 % KHT-tutkintoihin osallistuneista ja peräti 85 % siirtymäkokeeseen osallistuneista.

Tutkintoihin ja siirtymäkokeeseen osallistuneiden kokelaiden kokonaistyytyväisyys tutkintoon oli hyvää tasoa ja vastasi viime vuoden tyytyväisyyslukemia.

Tuloksia ei julkaista niiden tutkintojen osalta, joissa kyselyyn on vastannut alle kymmenen henkilöä.

Vastaajat ovat voineet vastata kyselyn väittämiin seuraavalla tavalla

Täysin samaa mieltä = 4
Jokseenkin samaa mieltä = 3
Jokseenkin eri mieltä = 2
Täysin eri mieltä = 1
En osaa sanoa

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020