Julkishallinnon tilintarkastuksen laaduntarkastukset

Kuva: Shutterstock

Olemme tehneet laaduntarkastuksen kahdeksalle julkishallinnon tilintarkastajalle ja käyneet läpi erikokoisten kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien tilintarkastusdokumentaatiota. Laaduntarkastuksissa läpikäydyt toimeksiannot olivat tilikaudelta 2016.

Tilintarkastus oli useissa läpikäymissämme toimeksiannoissa luonteeltaan ja laajuudeltaan selkeästi suppeampaa kuin mitä vuonna 2017 julkaistussa julkishallinnon hyvässä tilintarkastustavassa suositetaan.

Tilintarkastajilla on ollut käytössään tarkastusta tehdessään JHTT-yhdistyksen vanha suppeampi suositus. Hyvän julkishallinnon tilintarkastustavan lähteenä on voinut käyttää toki myös kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja.

JHTT-yhdistyksen aiempi kirjallinen suositus oli niukka. Olemme ottaneet julkishallinnon tilintarkastajien laaduntarkastusten arvioinnissa huomioon julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan liittyvän voimassa olleen suosituksen suppean luonteen.

Suositus julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta muuttunut

JHTT-yhdistys julkaisi vuonna 2017 ajan tasalle päivitetyn version suosituksestaan julkishallinnon hyväksi tilintarkastustavaksi. Jatkossa käytämme laaduntarkastuksissa arvioinnin perusteena vuonna 2017 julkistettua suositusta julkishallinnon hyväksi tilintarkastustavaksi sekä suosituksessa viitatulla tavoin myös kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja soveltuvin osin.

Jatkamme keskustelua julkishallinnon tilintarkastuksen parissa työskentelevien tilintarkastajien ja muiden toimijoiden kanssa julkishallinnon tilintarkastuksen erityisluonteeseen liittyvien tarkastuksellisten linjanvetojen selkiyttämiseksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020