Keskustelutilaisuus standardien skaalautuvuudesta pienyhteisöjen tilintarkastuksessa

Kuva: Shutterstock

Skaalautuvuudesta on puhuttu paljon ja pitkään niin meillä kuin maailmallakin. Me halusimme kuulla, mitä tilintarkastajat Suomessa aiheesta tarkalleen ottaen tänä päivänä ajattelevat.

Meillä oli vieraanamme syyskuun 20. päivä 16 tilintarkastusalan asiantuntijaa keskustelemassa ISA-standardien skaalautuvuudesta pienyhteisöjen tilintarkastuksessa.

Tilaisuuteen osallistuneista tilintarkastajista vajaa puolet oli isoista tilintarkastusyhteisöistä, noin puolet yksin tai pienissä yhteisöissä toimivia ja lisäksi paikalla oli muutamia Suomen tilintarkastajat ry:n ja Ammattitilintarkastajat ry:n edustajia.

Tilaisuuteen varatut kaksi tuntia menivät sukkelaan, kiitos aktiivisten osallistujien. Keskustelua ja mielipiteitä oli paljon ja osin vastakkaisiakin, mutta keskustelu eteni erittäin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Tässä tilaisuudessa me valvojat olimme enimmäkseen hiljaa ja kuuntelimme mielenkiinnolla alan asiantuntijoiden näkemyksiä.

Mitä skaalautuvuus on ja muut keskustelunaiheet

Peruskysymyksenä keskustelussa oli mitä skaalautuvuudella käytännössä tarkoitetaan. Keskustelua käytiin siitä, ovatko standardit jo skaalautuvia vai tarvitaanko erillisiä ohjeita. Tähän liittyen pohdittiin mikä on tarkoituksenmukainen laajuus standardien soveltamisessa pienyhteisöjen tilintarkastuksessa. Tällä hetkellä tilintarkastajan todettiin olevan pitkälti oman ammatillisen harkintansa varassa standardeja soveltaessaan. Osa tilintarkastajista nosti esiin sen, että standardit ovat hyvän tilintarkastustavan lähde.

Vaihtoehtona mietittiin pitäisikö skaalautuvuusohjeiden sijasta harkita pyrkimystä muuttaa lainsäädäntöä siten, että tulisi kevyempi yleisluonteinen tarkastus joillakin lisätoimenpiteillä laajennettuna pienemmille yhteisöille. Keskustelussa todettiin, että varmuustason ja kertomuksen pitää kulkea käsi kädessä. Toisaalta pohdittiin sitä, onko sekavaa, kun on erilaisia varmuustasoja. Osa keskustelijoista korosti, että riittävä evidenssi pitää olla hankittu ja tehty työ dokumentoitu.

Keskustelussa nostettiin esiin myös

  • pienyhteisöjen tilintarkastuksessa esiin tulevia ongelmia, muun muassa
  • runsaat tilitoimiston tekemät virheet, joita joudutaan korjailemaan; kaikkea ei voida laskuttaa tai jos voidaankin, aika ei riitä
  • pk-yrityksen hallinnon puutteellisuus, kun tilintarkastajan tulee ottaa kantaa toiminnan jatkuvuuteen, vaikka yrittäjä ei laatisi budjettia
  • tilinpäätöksen käyttäjien odotukset
  • tilintarkastustyön arvostus.

Selkeänä kipupisteenä tunnistettiin jo tämän tilaisuuden perusteella vaihto-omaisuuden inventointiin osallistuminen. Myös olennaisuuden määrittämisestä ja vaikutuksesta tilintarkastukseen keskusteltiin. Tilintarkastajat toivoivat hyvien käytäntöjen jakamista sekä enemmän koulutusta.

Näin edetään

Tilaisuuden päätteeksi sovittiin asiassa edettävän siten, että Suomen tilintarkastajat ry kartoittaa niitä asioita, joista tilintarkastajat erityisesti haluaisivat ohjeistusta. Kun kiperimmät kysymykset on saatu tunnistettua, muodostetaan työryhmiä alan edustajista etsimään ratkaisuja. Myös tilintarkastusvalvonta voi osallistua näiden työryhmien työn tulosten kommentointiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020