Palautekysely: osallistujat tyytyväisiä tilintarkastajakokeisiin

Kuva: Shutterstock

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) järjesti vuoden 2018 tilintarkastajatutkinnot elokuussa ja syyskuussa.

Teimme tilintarkastajatutkintoihin osallistuneille palautekyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää kokelaiden näkemyksiä tutkinnoista ja niiden sisällöstä.

Tutkintoihin osallistuneiden kokelaiden kokonaistyytyväisyys tutkintoon oli hyvää tasoa ja hieman viime vuoden tyytyväisyyslukemia parempi.

Kokelaiden mielestä HT-tutkinnon 1-osassa käytettävissä olevan ajan riittävyys ja tehtävien ymmärrettävyys ja selkeys paranivat edellisestä vuodesta. Kokelaiden mielestä HT 2-osaan käytettävissä olevan ajan riittävyys huononi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. KHT-tutkinnon osalta kokelaiden mielestä tehtävien ajankohtaisuus ja aihealueiden tärkeys paranivat edellisestä vuodesta.

Tuloksia ei julkaista niiden tutkintojen osalta, joissa kyselyyn on vastannut alle kymmenen henkilöä.

Vastaajat ovat voineet vastata kyselyn väittämiin seuraavalla tavalla

  • Täysin samaa mieltä = 4
  • Jokseenkin samaa mieltä = 3
  • Jokseenkin eri mieltä = 2
  • Täysin eri mieltä = 1
  • En osaa sanoa


Vuoden 2018 tilintarkastajatutkintoihin osallistui yhteensä 302 kokelasta, joista 170 osallistui HT- ja HTM-tutkintoihin ja 110 KHT-tutkintoihin. Palautekyselyyn vastasi vajaat puolet kaikista HT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista ja vajaa kolmannes KHT-tutkintoihin osallistuneista.

Käytämme palautekyselyn tuloksia apuna tutkintojen kehittämisessä.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020