Ralf Bose valittiin CEAOB:n puheenjohtajaksi

Tilintarkastusalan EU-tason uusi valvontaelin CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) aloitti toimintansa ja piti ensimmäisen kokouksensa 12.7.2016. Toiminnan aloittaminen liittyy EU:n tilintarkastusreformiin, jota koskeva säädökset tulivat velvoittaviksi 17.6.2016. PRH:n tilintarkastusvalvonta on CEAOB:n jäsen.

CEAOB koordinoi EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. CEAOB seuraa ja analysoi tilintarkastusta koskevien EU-säädösten täytäntöönpanoa ja tilintarkastusmarkkinoita EU-alueella. CEAOB pitää tiiviisti yhteyttä muihin EU-tason viranomaisorganisaatioihin, joita ovat erityisesti European Securities and Markets Authority (ESMA), European Banking Authority (EBA) ja European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Syksyn kuluessa CEAOB vahvistaa lähiajan työsuunnitelmansa ja aloittaa säännöllisten kokousten pitämisen. CEAOB päätti asettaa käytännön yhteistyötä varten seuraavat työryhmät:

  • Adequacy and Equivalence
  • Standards
  • Market Monitoring
  • Inspections
  • Enforcement

PRH:n tilintarkastusvalvonta osallistuu muiden paitsi suhteita EU:n ulkopuolisiin maihin pohtivan Adequacy and equivalence -työryhmien työskentelyyn. Lisäksi käynnissä on hanke, jossa eräiden EU-maiden aloitteesta vapaamuotoisesti 2010-luvulla käynnistetty EAIG (European Audit Inspection Group) sulautetaan CEAOB:n Inspections-työryhmään.

Saksan valvontaviranomaisen (Abschlussprüferaufsichtsstelle - APAS) johtaja Ralf Bose valittiin CEAOB:n kokouksessa 12.7.2016 CEAOB:n puheenjohtajaksi neljän vuoden toimikaudeksi. EU-säännösten mukaan komissio nimittää CEAOB:n varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajaksi komissio nimesi 11.7.2016 tekemällään päätöksellä DG FISMAn Investment and Company Reporting -yksikön johtajan. Parhaillaan kyseistä virkaa hoitaa Erik Nooteboom.

EU:n komission tilintarkastusasioita hoitava yksikkö toimii CEAOB:n sihteeristönä.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/finance/auditing/index_en.htm

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020