EU:n tilintarkastusreformi voimaan 19.8.2016

Tilintarkastuslain muutos

Tilintarkastuslain muutos (622/2016) kiristää tilintarkastajan toimintaa koskevia vaatimuksia ja tuo tilintarkastajien valvontaan uusia sanktioita. Uusia sanktioita ovat PRH:n tilintarkastuslautakunnan

  • päätös kieltää määräajaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä suorittamasta tilintarkastuksia
  • päätös kieltää määräajaksi osallistumasta tilintarkastusyhteisön hallintoelimeen
  • eräissä tapauksissa päätös määrätä seuraamusmaksu (enintään 50 000 euroa) henkilölle, joka on vastoin tilintarkastuslaissa säädettyä jäähdyttelyjaksoa siirtynyt tilintarkastusasiakkaana olevan yrityksen palvelukseen.

Merkittävimmät muutokset tilintarkastajan kannalta koskevat tilintarkastuksen kohteen uudelleen määrittelyä (TTL 3:1), tilintarkastuskertomusta (TTL 3:5), tiukentuneita riippumattomuusvaatimuksia etenkin yleisen edun kannalta merkittävän yhteisöjen tilintarkastuksissa sekä eräitä toiminnan järjestämiseen liittyviä, lain tasolle nostettuja vaatimuksia (TTL 4:9-13).

Tilintarkastuslain muutokseen liittyy siirtymäsäännöksiä. Tilintarkastajien kannalta tärkein on säännös, jonka mukaan tilintarkastuksen kohdetta koskevaa säännöstä (TTL 3:1) ja tilintarkastuskertomusta koskevaa säännöstä (TTL 3:5) sovelletaan ensimmäisen kerran 31.12.2016 päättyviltä tilikausilta laadittavien tilinpäätösten tilintarkastuksiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020