Tilintarkastuslautakunnan sanktiopäätökset julkaistaan PRH:n verkkosivuilla

EU:n tilintarkastusreformiin liittyy myös sanktioiden julkistaminen. Tilintarkastuslain muutos edellyttää, että tilintarkastuslautakunnan on julkistettava antamansa sanktiopäätökset.

Jos tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on toiminut tilintarkastajana lain vastaisesti, PRH:n tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on antaa tälle sanktio. Tilintarkastuslain mukaisia sanktioita ovat huomautus, varoitus ja tilintarkastajan hyväksymisen peruuttaminen.

Lisäksi tilintarkastuslautakunta voi kieltää määräajaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä suorittamasta tilintarkastuksia, kieltää määräajaksi osallistumasta tilintarkastusyhteisön hallintoelimeen ja eräissä tapauksissa määrätä seuraamusmaksun.

Tilintarkastuslautakunnan antamat sanktiopäätökset ovat nyt saatavilla PRH:n verkkosivuilla. Päätöksistä julkaistaan päätöksen tiivistelmä, itse päätös sekä asiasanat, joiden avulla lukija voi etsiä muita vastaavia tapauksia.

Julkistamisen avulla tilintarkastuslautakunta ohjaa ja kehittää tilintarkastusta ja tilintarkastajat ja sidosryhmät saavat tietoa hyvän tilintarkastustavan tulkinnoista. Tässä tarkoituksessa PRH:n verkkosivuilla julkaistaan myös ratkaisuja, joissa tilintarkastuslautakunta on harkinnut oikeaksi olla antamatta sanktiota.

Tutustu tilintarkastuslautakunnan ratkaisuihin.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020