Vuoden 2017 tilintarkastajatutkintojen tulokset vahvistettu

PRH hyväksyi joulukuussa vuoden 2017 tilintarkastajatutkintojen tulokset. Yhteensä 125 henkilöä suoritti hyväksytysti jonkun nykyisen tutkintojärjestelmän tutkinnoista, siirtymävaiheen kokeista tai aiempien tutkintojärjestelmän mukaisista keskeneräisistä tutkinnoista.

Tilintarkastajatutkintoon 2017 osallistuneet ja hyväksytyt

Tutkinto Osallistuneet Hyväksytyt
HT-tutkinto 163
59
HTM-tutkinto 12 4
KHT-tutkinto
109 36
KHT-tutkinto (keskeneräinen) 28 10
JHT-tutkinto 4 4
JHTT-tutkinto4
2
Siirtymäkoe 27 10

PRH järjesti nyt uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän mukaiset tutkinnot toista kertaa. Tutkinnot pidettiin Helsingissä syyskuussa.

Tilintarkastajatutkinnoissa hyväksytyt henkilöt antavat oikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen. Heillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin.

Tutkintojärjestelmä uudistui 2016

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui vuoden 2016 alussa. Tilintarkastuslain mukaan hyväksyttyjä tilintarkastajia ovat HT-tilintarkastajat, KHT-tilintarkastajat, JHT-tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt.

HT-tilintarkastajatutkinto on perustutkinto, jonka jälkeen voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastukseen suorittamalla KHT-tutkinnon ja julkisen sektorin tilintarkastukseen suorittamalla JHT-tutkinnon.

Siirtymäkokeella JHTT-tilintarkastaja pätevöityy JHT-tilintarkastajaksi.

Siirtymäkauden ajan voi suorittaa loppuun keskeneräiset vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset HTM-, KHT- ja JHTT-tutkinnot.

Tutkinnoissa hyväksytyt hakevat tilintarkastajaksi rekisteröimistä erikseen.

Lue lisää vuoden 2017 tilintarkastajatutkintojen tuloksista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020