Tilintarkastaja - varmista kertomuksen oikeellisuus

Tilintarkastuskertomus on erittäin tärkeä. Se on ainoa tilintarkastajan antama julkinen raportti, joka luetaan yhdessä tilinpäätöksen kanssa.

PRH:n tilintarkastusvalvonnan asiantuntijat sekä ammatissa toimivat tilintarkastajat ovat tehneet laaduntarkastuksia, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota tilintarkastuskertomuksiin ja niiden oikeellisuuteen.

Laaduntarkastuksissa tehtiin useita ja toistuvia havaintoja tilintarkastuskertomusten eri osa-alueissa (esimerkit suluissa)

  • tilintarkastuksen kohteen kuvauksessa (onko konsernitilinpäätöstä tai rahoituslaskelmaa vai ei)
  • johdon yksilöinnissä (onko toimitusjohtajaa vai ei)
  • lausunnossa ja sen perusteluissa (vakiomuotoinen kertomus, vaikka olennainen virhe tai lausuttu konsernitilinpäätöksestä, jota ei ole)
  • muissa raportointivelvoitteissa (lausuttu toimintakertomuksesta, jota ei ole tai jätetty lausumatta toimintakertomuksesta, kun sellainen on laadittu).

Kerromme vuoden 2017 laaduntarkastuksista ja niiden havainnoista tarkemmin myöhemmin julkaistavassa laaduntarkastuksen vuosiraportissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020