Työsuunnitelmat 2018

PRH:n tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2018

CEAOB:n työsuunnitelma 2018


PRH:n tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2018

PRH:n tilintarkastusvalvonta jatkaa vuonna 2018 tilintarkastuslain mukaisten prosessien kehittämistä. Tilintarkastusvalvonnan sähköisen asioinnin projekti toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tavoitteena on helpottaa tilintarkastajien, tilintarkastajaksi hakevien sekä muiden tilintarkastusvalvonnan sidosryhmien asiointia PRH:n tilintarkastusvalvonnan kanssa.

Vuoden 2018 aikana pyritään lisäämään tiedottamista tilintarkastusvalvonnan toiminnasta ja sen tuloksista, ja siten kehittämään hyvää tilintarkastustapaa.

Kerran vuodessa järjestettävien tilintarkastajatutkintojen ajankohtaa aikaistetaan kahdella viikolla vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2017 tutkinnot järjestettiin 2.-3.9. ja 16.9.

Laaduntarkastuksen ja tutkinta-asioiden prosesseja kehitetään

Tilintarkastajien laaduntarkastusprosessia kehitetään vuoden 2018 aikana. PRH:n tilintarkastusvalvonnan virkamiehet tekevät tilintarkastuslain edellyttämät riippumattomat laaduntarkastukset kaikille tilintarkastajille, toimivatpa he yksin tai tilintarkastusyhteisöissä. Muutos toteutetaan, jos laadunvarmistustiimin resurssit pystytään saattamaan muutoksen toteuttamisen edellyttämälle tasolle.

Toimeksiannoissa tehdyn tilintarkastustyön laaduntarkastuksessa keskitetään tarkastusta painopistealueisiin. Edellisen vuoden tapaan painopisteinä ovat liikevaihto ja vaihto-omaisuus. Uusina painopistealueina ovat riskien arviointi ja toimenpiteet riskiin vastaamiseksi.

Tilintarkastusvalvonta kehittää hyvää tilintarkastustapaa tiedottamalla laadunvalvonnan havainnoista. Myös jälkikäteisen valvonnan eli tutkintatapausten ratkaisuista tiedotetaan hyvän tilintarkastustavan edistämiseksi.

Myös tutkinta-asioiden prosessia kehitetään. Tutkinta-asioiden sisällön seurantaa, analyysiä ja viestintää kehitetään tilintarkastuksen laadun edistämistä varten.

Työsuunnitelma on julkistettu kokonaisuudessaan www.prh.fi-verkkosivuilla.


CEAOB panostaa vuonna 2018 työryhmien työskentelyyn ja sidosryhmäsuhteisiin

PRH:n tilintarkastusvalvonta on EU-tilintarkastusvalvojien toimielimen CEAOB:n (Committee of European Auditor Oversight Bodies) jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen työryhmätoimintaan. CEAOB:n tehtävistä säädetään EU:n PIE-asetuksessa 537/2014. Sen työn tarkoituksena on tilintarkastuksen laadun parantaminen ja tilintarkastusta koskevan luottamuksen edistäminen Euroopassa.

CEAOB:n vuoden 2018 työsuunnitelma tähtää EU-valtioiden valvontaviranomaisten yhteistyön edistämiseen valvonnan ydinalueilla, joita ovat laaduntarkastukset ja tutkintatyyppinen valvonta. CEAOB keskittyy edistämään myös kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttöä, kansainvälistä valvonta- ja muuta yhteistyötä sekä EU-tilintarkastusreformin täytäntöönpanoa.

CEAOB toimii EU-komission neuvoa-antavana toimielimenä muun muassa EU-säädösten tulkitsemiseksi. Se antaa panoksensa kolmansien maiden tilintarkastusjärjestelmien arvioimiseksi kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi.

CEAOB kehittää suhteitaan sidosryhmiin, joita ovat etenkin EU:n muut toimielimet sekä tilintarkastajat ja tilintarkastusketjut, tilintarkastusstandardien laatijat, sijoittajat ja yliopistot sekä näitä edustavat organisaatiot. Yksi tärkeä tehtävä CEAOB:lle on tilintarkastusmarkkinoiden seuranta ja analysointi.

CEAOB:n työryhmillä omat säännöt ja työohjelmat

Merkittävä osa CEAOB:n toiminnasta tapahtuu työryhmissä, joita ovat: Inspection-, International Auditing Standards-, Enforcement-, Market Monitoring - ja Third Countries -työryhmät. CEAOB on vahvistanut kullekin työryhmälle säännöt ja työohjelmat vuodelle 2018.

Tietoa CEAOB:n toiminnasta on julkaistu sen verkkosivulla


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020