Keskustelimme julkishallinnon tilintarkastusten laaduntarkastuksista

Olemme vuonna 2018 aloittaneet julkishallinnon tilintarkastusten laaduntarkastukset PRH:ssa. Edellisessä teemakirjeessä kerroimmekin tarkastusten kulusta.

Kutsuimme julkishallinnon tilintarkastajia ja tilintarkastuksen asiantuntijoita keskustelemaan 3.12. kanssamme julkishallinnon tilintarkastusten laaduntarkastusten kehittämiseksi. Keskustelun aikana käsiteltiin esimerkiksi

  • kuntien tilintarkastusten keskeisiä painopistealueita
  • julkisten hankintojen tarkastamista
  • esteellisyyksien huomioon ottamista tarkastuksessa
  • hallinnon tarkastusta
  • tilintarkastuskertomuksessa annettavia lausuntoja.

Saimme osallistujilta erinomaisia näkemyksiä ja paljon hyviä kommentteja sekä tilintarkastajan että tilintarkastusasiakkaan näkökulmasta. Aloitamme keskustelun pohjalta laaduntarkastusohjelmamme kehittämisen.

Lämpimät kiitokset vielä kaikille keskustelutilaisuuteemme osallistuneille!

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020