Mitä tapahtuu laaduntarkastuksen jälkeen?

Olemme saaneet tänä vuonna paljon kysymyksiä siitä, mitä seurauksia laaduntarkastuksesta on tilintarkastajalle. Kerromme tässä, mitä kukin tulos tilintarkastajan kannalta tarkoittaa.

Jos tulos on hyväksytty

Hyväksytty-tuloksen jälkeen seuraava laaduntarkastus tehdään pääsääntöisesti kolmen tai kuuden vuoden kuluttua edellisestä laaduntarkastuksesta. Laaduntarkastusten välissä tilintarkastajan tulee edelleen kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan kaikkia tilintarkastajia koskevien vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Jos tulos on hylätty

Jos laaduntarkastuksen tulos on hylätty, tilintarkastajan tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin toimintansa kehittämiseksi. Tilintarkastaja on laaduntarkastuksen kuluessa saanut tietoonsa havaintoja, jotka ovat vaikuttaneet hänen laaduntarkastuksensa tulokseen. Näitä havaintoja hän voi käyttää apunaan toiminnan kehittämiskohteita miettiessään. Tehtyjä toimenpiteitä ei kuitenkaan tarvitse välittömästi raportoida tilintarkastusvalvonnalle. Käymme toimenpiteiden vaikutuksia tilintarkastajan toimintaan läpi seuraavan laaduntarkastuksen yhteydessä, jonka teemme yleensä vuoden tai kahden kuluttua edellisestä tarkastuksesta. Hylätty tulos ei siis vaikuta välittömästi tilintarkastajan auktorisointiin.

Kaikki hylätyt tulokset viedään pääsääntöisesti käsiteltäväksi tilintarkastuslautakuntaan, joka päättää mahdollisesta seuraamuksesta tilintarkastajalle. Jos myös seuraavan laaduntarkastuksen tulos on hylätty samasta syystä kuin aikaisempikin laaduntarkastus, tilintarkastuslautakunta voi päättää tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamisesta.

Jos laaduntarkastus jatkuu uusintatarkastuksella

Voimme jatkaa laaduntarkastusta uusintatarkastuksella, jos hyväksytyn tuloksen kriteerit eivät täyty mutta tilintarkastustyössä ei ole niin vakavia puutteita tai virheitä, että tulos olisi hylätty. Ennen uusintatarkastusta tilintarkastajalla on aikaa kehittää työtään esimerkiksi laaduntarkastuksen yhteydessä saamiensa havaintojen avulla. Teemme uusintatarkastuksen pääsääntöisesti kahden vuoden kuluttua edellisestä tarkastuksesta. Uusintatarkastuksen jälkeen seuraavan laaduntarkastuksen tulos voi olla vain hyväksytty tai hylätty.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020