Tarkastusvaliokuntien tehtävien hoitoa kartoitetaan

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Finanssivalvonta (Fiva) lähettävät vuodenvaihteessa 2018-2019 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) edustajille kyselyn tarkastusvaliokuntien tehtävien hoidosta. Kyselyn saavat listayhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja suurten pankkiryhmittymien tarkastusvaliokuntien edustajat. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa tarkastusvaliokuntien toimintaa. Selvityksen toteuttavat CEAOB:n (Committee of European Auditor Oversight Bodies) jäseninä olevat viranomaiset ja finanssivalvontaviranomaiset EU-maissa. Suomesta PRH on CEAOB:n jäsen.

Tarkastusvaliokuntien merkitys tilintarkastuksen laadun kehittämisessä lisääntyy kansainvälisesti. Tarkastusvaliokunnilla on tärkeä tehtävä vaatia tilintarkastustyöltä ja raportoinnilta korkeaa laatua PIE-yhteisöissä.

Tarkastusvaliokunnilta kerätään kyselyllä muun muassa seuraavia tietoja:

  • tarkastusvaliokunnan kokoonpano ja sen jäsenten erityisosaamisalueet
  • vuorovaikutus muiden yrityksen hallintoelinten kanssa
  • riippumattomuus, etenkin tilintarkastajan riippumattomuuden valvonta
  • tilintarkastuksen suorittamisen seuranta ja valvonta
  • taloudellisen raportoinnin seuranta ja valvonta
  • sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän seuranta ja arviointi.

Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto, joka pyritään julkistamaan vuoden 2019 aikana.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020