Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2019

PRH.n uusi visio ja strategia kaudelle 2018-2022 vahvistettiin 2018 alussa. PRH:n strategiset päämäärät ohjaavat myös tilintarkastusvalvonnan toimintaa tulevina vuosina. Tilintarkastusvalvonnan toiminnan kehittämisen keskiöön nousee tavoite asiakkaan onnistumisesta. Loppuasiakkaamme eli tilinpäätöstiedon käyttäjän kannalta tämä tarkoittaa mm. jo alkaneen laaduntarkastustyön uudistamisen jatkamista ja uuden toimintatavan vakiinnuttamista. Näin vaikutamme tilintarkastuksen laadun ja sitä kautta tilinpäätösinformaation luotettavuuden paranemiseen.

Asiointiasiakkaidemme (esimerkiksi valvonnan kohteena olevat tilintarkastajat) osalta pyrimme tukemaan asiakkaan onnistumista edistämällä päätöstemme ja ratkaisujemme selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä määrittämällä käsittelyajat palveluillemme. Jatkamme myös panostuksia viestintään ja sen monitahoiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tilintarkastusvalvonnan toiminnasta ja sen tuloksista tiedottamalla pyrimme kehittämään hyvää tilintarkastustapaa.

Jatkamme myös sähköisen asioinnin kehittämistä. Tavoitteena on mahdollistaa sähköinen asiointi lähtökohtaisesti kaikessa tilintarkastusvalvontaan liittyvässä asioinnissa ja näin ollen helpottaa tilintarkastajien, tilintarkastajaksi hakevien sekä muiden tilintarkastusvalvonnan kannalta keskeisten sidosryhmien asiointia tilintarkastusvalvonnan kanssa.

Työsuunnitelma on julkistettu kokonaisuudessaan www.prh.fi-verkkosivuilla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020