Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksen vuosiraportti 2018

Olemme julkaisseet vuoden 2018 laaduntarkastusten vuosiraportin. Raportissa kerromme laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä tulokseen vaikuttaneista havainnoista. Teimme havaintoja lähes kaikista tilintarkastuksen vaiheista, myös tilintarkastuskertomuksista.

Tilintarkastajien on hyvä tutustua raporttiin voidakseen ottaa huomioon siinä esitetyt havainnot jo vuoden 2018 lopussa päättyvän tilikauden tilintarkastuksissa.

Laaduntarkastukset ovat osa tavanomaista jatkuvaa valvontaa. Tilintarkastajien laaduntarkastuksissa arvioidaan yksittäisten toimeksiantojen tilintarkastustyön laatua. PRH määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen riskiperusteisesti, kuitenkin vähintään joka kolmas tai kuudes vuosi.

Tutustu raporttiin

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020