PRH vahvisti tilintarkastajatutkintojen 2016 tulokset

PRH hyväksyi 7.12.2016 60 henkilön suorituksen HT-tutkinnossa, 27 henkilön KHT-tutkinnossa, 3 henkilön JHT-tutkinnossa sekä 16 henkilön siirtymäkokeessa.

Lisäksi PRH hyväksyi aiemman tutkintojärjestelmän mukaisia, keskeneräisiä tutkintosuorituksia. HTM-tutkinnon suoritti hyväksytysti 7 henkilöä ja vanhan KHT-tutkinnon 18 henkilöä. Lisäksi 3 henkilön suoritus JHTT-tutkinnossa hyväksyttiin.


Tutkinnoissa hyväksytyt henkilöt antavat oikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen. Heillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin.

Suomessa tilintarkastuslain mukaan hyväksyttyjä tilintarkastajia ovat HT-tilintarkastajat, KHT-tilintarkastajat, JHT-tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt. HT-tilintarkastajatutkinto on perustutkinto, jonka jälkeen voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastukseen suorittamalla KHT-tutkinnon ja julkisen sektorin tilintarkastukseen suorittamalla JHT-tutkinnon. Jotta henkilö voidaan hyväksyä KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi, tulee hänellä olla myös HT-tutkinto suoritettuna. Jos henkilö suorittaa hyväksytysti vain erikoistumistutkinnon, on suoritus voimassa viisi tutkintovuotta seuraavaa kalenterivuotta.

Siirtymäkokeella JHTT-tilintarkastaja pätevöityy JHT-tilintarkastajaksi.

Siirtymäkauden ajan voi suorittaa loppuun keskeneräiset HTM-, KHT- ja JHTT-tutkinnot.

PRH järjesti tilintarkastajatutkinnot syyskuussa 2016 kahtena eri viikonloppuna Helsingissä.

Tutkintoihin osallistuneista kokelaista hyväksyttiin tutkinnoissa seuraavasti:

Tutkinto
Osallistuneet
Hyväksytyt
HT-tutkinto 164
60
HTM-tutkinto 22 7
KHT-tutkinto 93
27
KHT-tutkinto (keskeneräinen) 45 18
JHT-tutkinto 5
3
JHTT-tutkinto
6
3
Siirtymäkoe 40 16

PRH hyväksyi tilintarkastajia vuonna 2016 ensimmäistä kertaa. Tutkinnoissa hyväksytyt hakevat tilintarkastajaksi rekisteröimistä erikseen.

Lue lisää


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020