Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2017

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma vuodelle 2017 on julkaistu tilintarkastusvalvonnan verkkosivuilla prh.fi.

Vuonna 2017 tilintarkastusvalvonta keskittyy lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, joita ovat tilintarkastajien hyväksyminen, rekisteröinti ja valvonta. Laaduntarkastuksia toteutetaan uuden vuosiohjelman ja uusien menetelmien pohjalta. Tilintarkastusvalvonta kehittää prosesseja ja sähköistä asiointia. Tilintarkastusvalvonta toimii aktiivisesti kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä globaalin IFIAR:n ja EU-tason CEAOB:n kautta. Näin saadaan myös tietoa parhaista valvontakäytännöistä kansainvälisesti.

Lisätietoja tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelmasta 2017

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020