Tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytykset tiukkenevat, kun uusi tavaramerkkilaki astuu voimaan

Uusi tavaramerkkilaki tulee näillä näkymin voimaan 2019 alkupuolella. Laki tulee jonkin verran tiukentamaan tavaramerkkihakemuksen vireille tulon edellytyksiä. Jotta hakemus saisi jatkossa hakemispäivän, pitää hakemuksen sisältää seuraavat tiedot:

  • Hakijan tunnistetiedot eli henkilön tai yrityksen nimi, kotipaikka sekä yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yrityksen osalta tulee ilmoittaa Y-tunnus ja kaikista rekisteriin merkittävistä luonnollisista henkilöistä pitää ilmoittaa henkilötunnus.
  • Tavara- ja palveluluettelo, jossa haettavat tavarat ja palvelut on yksilöity. Luettelon ei tarvitse noudattaa täydellisesti laissa luettelolle säädettyjä vaatimuksia, mutta hakemuksessa pitää olla kirjallinen tavara- ja palveluluettelo, jossa on yksilöity haettavat tavarat ja palvelut.
  • Haettava tavaramerkki pitää esittää selkeästi ja täsmällisesti. Merkki pitää kuvata siten, että se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä ja että yleisö pystyy hahmottamaan suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Hakemuksessa voi olla kerrallaan vain yksi merkki.
  • Lisäksi hakemusmaksu pitää maksaa ennen kuin hakemus katsotaan jätetyksi.

Kaikkien näiden ehtojen pitää siis täyttyä ennen kuin hakemus tulee vireille. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos hakemukseen on liitetty useampi kuva, hakemus ei tule vireille, koska merkkiä ei ole esitetty riittävän täsmällisesti. Tällaisessa tilanteessa PRH on hakijaan yhteydessä ja pyytää tarkentamaan, mitä esitetyistä vaihtoehdoista halutaan hakea tavaramerkiksi. Vasta kun tämä on kunnossa, hakemus saa hakemispäivän.

Hakemispäivän merkitys

Tavaramerkki saa suojaa hakemispäivästä alkaen myöhemmin vireille tulleita hakemuksia vastaan. Uuden tavaramerkkilain myötä tavaramerkkirekisteröinnin voimassaolo lasketaankin hakemispäivästä eikä rekisteröintipäivästä, kuten nykyään. Sen sijaan voimassaoloaika säilyy ennallaan. Eli tavaramerkin rekisteröinti on uuden lain mukaan voimassa 10 vuotta hakemispäivästä alkaen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.12.2018