Eurooppalaiset yritystiedot uudesta palvelusta

Eduskunta käsittelee parhaillaan kaupparekisterilain muutosesitystä, jossa Euroopan eri valtioiden kaupparekisteriin merkittyjä virallisia yritystietoja voisi saada sähköisessä muodossa. Esityksen mukaan kansalliset rekisterit liitetään keskusjärjestelmään, joka välittää tietoa kansallisten rekisterien välillä ja mahdollistaa keskitetysti asiakaskyselyt niihin.

Euroopan oikeusportaalin kautta asiakas voi keskitetysti hakea keskusjärjestelmän välityksellä kansallisen rekisterin tietoja, jotka jäsenvaltiot asettavat keskusjärjestelmän kautta saataville. Kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet järjestämään sähköisen viestinnän rekistereiden kesken ja toimittamaan yksittäisille käyttäjille tietoja standardoidulla tavalla.

Uusi palvelu käyttöön kesän aikana

Palvelu tulee käyttöön kesän aikana ja sen piiriin tulevat osakeyhtiöt, julkiset osakeyhtiöt, eurooppayhtiöt, vakuutusosakeyhtiöt, julkiset vakuutusosakeyhtiöt ja keskinäiset vakuutusyhtiöt sekä yhtiöiden sivuliikkeet. Sen kautta saa maksutta on saatavilla toisen valtion rekisterissä olevan yrityksen nimi ja oikeudellinen muoto, yhtiön sääntömääräinen kotipaikka ja rekisteröintivaltio sekä yhtiön rekisterinumero. Vastaavat tiedot Suomessa kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä julkaistaan nykyisin maksutta yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) ja ne ovat saatavissa ytj.fi -verkkosivuilta.

Palvelusta saatavat yritystiedot

Uuden palvelun kautta julkistettavia maksullisia tietoja ovat perustamiskirja ja yhtiöjärjestys, lakisääteisenä toimielimenä tai sellaisen jäseninä toimivan henkilötiedot, pääoman määrä, tilinpäätösasiakirjat, yhtiön kotipaikan vaihtuminen, yhtiön purkautuminen, tuomioistuimen päätös yhtiön pätemättömyydestä, selvitysmiesten määrääminen, heidän henkilötietonsa ja kunkin selvitysmiehen toimivalta sekä selvitystilan päättyminen sekä rekisteristä poistaminen.

Pääsääntöisesti em. tiedot ovat tietoja, joita yritykset ja yhteisöt ilmoittavat kaupparekisterilain mukaisesti merkittäväksi rekisteriin. Näiden tietojen luovuttamisesta jäsenvaltiolla on mahdollisuus periä sama maksu kuin siitä peritään kansallisesti. Henkilötietoina asetetaan saataville pelkästään yleisöjulkiset tiedot eli henkilön nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja kotikunta.

Rekisterienvälisen tiedonvaihdon lisääminen parantaa yritysten mahdollisuuksia saada viranomaisrekisterissä olevaa tietoa toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyistä yrityksistä sekä toisaalta lisää tiedonsaantia Suomessa rekisteröidyistä yrityksistä muissa jäsenvaltioissa. Muutos nykytilaan verrattuna ei kuitenkaan ole erityisen merkittävä, sillä vastaavanlaista yhteistyötä tehdään nykyisin sopimusperusteisesti European Business Register (EBR) – yhteistyön puitteissa. Suomi on osallistunut EBR –yhteistyöhön vuodesta 1997 lähtien. EBR – yhteistyö jatkuu toistaiseksi uuden palvelun rinnalla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.12.2017