Ilmoita puuttuvat henkilötunnukset maksutta

Kaupparekisterilain muutoksella 1.1.1994 lisättiin lakiin säännös, jonka mukaan kaupparekisteriin merkittävistä henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, kotipaikka ja kansalaisuus. Lainmuutoksen voimaantulosäännöksen mukaan henkilötunnus on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään, kun elinkeinonharjoittajalle on syntynyt muu henkilötietoja koskeva ilmoitusvelvollisuus.

Kaikille elinkeinonharjoittajille ei ole kuitenkaan kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana tullut henkilötietoja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta; vastuuasemassa toimivat edelleen samat henkilöt.

Kaupparekisterissä on melkein 35 000 yhteisöä ja elinkeinonharjoittajaa, joiden rekisteritietoihin merkityillä henkilöillä ei ole henkilötunnusta. Näistä yhtiöistä osakeyhtiöitä on noin 19 400, asunto-osakeyhtiöitä 8 500, kommandiittiyhtiöitä noin 4 900 ja avoimia yhtiöitä melkein 1 600.

Rekisteritiedoissa on yhteensä yli 96 000 tehtävää tai roolia, joissa henkilö on rekisteröity ilman henkilötunnusta. Samat henkilöt ovat jatkaneet vastuuasemassa eikä yrityksillä ole siten tullut tarvetta tehdä ilmoitusta kaupparekisteriin.

Henkilötunnuksen ilmoittaminen mahdollistaa sähköisen asioinnin

Patentti- ja rekisterihallitus pyrkii lisäämään sähköistä asiointia kaupparekisteriasioissa, ja tällä hetkellä useimmat asiat voi jo ilmoittaa kätevästi ja edullisesti YTJ:n sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköinen asiointi edellyttää, että ilmoitusvelvollinen tunnistetaan henkilötunnuksensa avulla. Noin 35 000 yhteisön osalta sähköinen asiointi ei ole tällä hetkellä mahdollista.

PRH on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle maksuasetuksen muuttamista niin, että elinkeinonharjoittajan kaupparekisteriin jo merkittyjen henkilöiden henkilötunnusten ilmoittamisesta ei peritä käsittelymaksua. Maksuja koskevan muutos tulee voimaan 1.5.2017.

Menettely henkilötunnuksen ilmoittamiseen

Rekisteritietoihin ennen 1.1.1994 merkittyjen henkilöiden henkilötunnukset voi siis ilmoittaa maksutta toukokuun alun jälkeen. Jos ilmoitat lomakkeella jonkin muun seikan rekisteriin merkittäväksi, siitä peritään normaali käsittelymaksu.

Tee ilmoitus paperilomakkeilla; henkilötunnukset ilmoitetaan erillisellä henkilötietolomakkeella, jonka julkisuutta on rajoitettu. Jos ilmoitat lomakkeella pelkästään rekisterissä olevien henkilöiden henkilötunnukset, ilmoitukseen ei tarvita liitteitä.

Lisätietoja ytj.fi -sivuilla
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.12.2017