The International Business Register Report

Tutkimusraportti eri maiden kaupparekistereistä

Kuva: Shutterstock

Vuosittain kaupparekistereille ympäri maailmaa lähetetään kysely, jolla "benchmarkataan" eri kaupparekistereitä. Tarkoituksena ei ole laittaa rekistereitä paremmuusjärjestykseen vaan tutkia ja analysoida rekisterinpitäjien välisiä eroja mm. käsittelyprosessin osalta.

Kyselyn pohjalta laaditaan raportti, jonka kirjoittamiseen osallistuu henkilöitä eri rekistereistä ympäri maailmaa. PRH:lta kirjoitustyöhön on osallistunut Henrik Räihä, joka vastasi yhdysvaltalaisen juristin Marissa N. Soton kanssa lainsäädäntöä koskevasta luvusta.

Tutkimus on jaoteltu kuuteen pääaiheeseen:

  • lainsäädäntö
  • rekisteröintiprosessi
  • sähköiset palvelut eri kaupparekistereissä
  • rekisterinpitäjien rahoitus ja perittävät maksut
  • yritysten liiketoimintaympäristön analysointi
  • rekisterinpitäjien tietopalvelut.

Vuoden 2017 kyselyyn vastasi 98 eri rekisterinpitäjää

2017 tutkimuksesta käy esimerkiksi ilmi, että Suomessa osakeyhtiölle osakepääoman minimi on 2 500 euroa, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on 4 988 euroa, Sveitsissä 93 484 euroa, Saksassa 1 euro ja Australiassa 0 euroa. Virossa yrityksen perustamisen keskimääräinen hinta on 160 euroa, kun taas Suomessa se on 355 euroa. Suomessa perustettiin vuonna 2016 32 754 yritystä, Sambiassa 29 475, Guatemalassa 60 983, Saksassa 151 516 ja Tanskassa 85 290. Saksassa ja Virossa esimerkiksi kaupparekisteriä hallinnoi oikeuslaitos.

Voit käydä tutustumassa näihin tutkimuksiin osoitteessa: http://www.ecrforum.org/registry-bench-marking/


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.09.2018