Kasvavat ilmoitusmäärät - hyvät käsittelyajat

Kuva: Shutterstock

Kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten määrät ovat jatkaneet voimakasta kasvua myös tänä vuonna. Perustamisilmoituksia on saapunut elokuun loppuun mennessä noin 900 kappaletta ja muutosilmoituksia noin 7 500 kappaletta enemmän kuin viime vuonna. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupparekisteriin tullaan merkitsemään vuoden loppuun mennessä lähes 40 000 uutta yritystä ja noin 140 000 muutosta yritysten rekisteröityihin tietoihin.

Loppukeväällä pidettävistä yhtiökokouksista johtuen suurin ilmoitusmassa saapui kaupparekisteriin tänäkin vuonna huhti-heinäkuussa. Oikein ajoitetuilla toimenpiteillä onnistuimme estämään ilmoitusten ruuhkautumisen ja käsittelyajat pysyivät hyvinä koko kesän ajan. Erityisesti sähköisen YTJ-asiointipalvelun kautta saapuneet perustamis- ja edustamisilmoitukset (mm. hallituksen jäsenten muutokset) on käsitelty jatkuvasti nopeassa 1-2 päivän käsittelyajassa.

Tammi-elokuussa 60 % osakeyhtiöiden perustamisista ja 90 % yksityisten elinkeinonharjoittajien perustamisista tehtiin sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta. Muutosilmoituksista noin 54 %, eli hieman yli puolet, saapuu kaupparekisteriin sähköisesti. Sähköinen ilmoitus on helppo tehdä ohjaavassa palvelussamme, minkä lisäksi se on myös edullisempi ja nopeammin käsiteltävä kuin paperilla tehty ilmoitus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.09.2018