Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Kuva: Shutterstock

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.

Edunsaajatietojen rekisteröiminen perustuu rahanpesulakiin ja sen pohjana olevaan EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin. Tarkoituksena on helpottaa rahanpesun paljastamista ja lisätä avoimuutta yritysomistuksista EU-maissa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on yritykseen yli 25 prosentin omistusoikeus tai äänivalta tai joka käyttää muulla perusteella määräysvaltaa yrityksessä. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

  • Osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät kaupparekisteriin ilmoituksen edunsaajistaan.
  • Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen, jos edunsaaja on joku muu kuin yhtiömies.

Yritys tekee kaupparekisteri-ilmoituksen edunsaajistaan 1.7.2019 - 1.7.2020 välisenä aikana. Huom. ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Ilmoitus tehdään netissä YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Ilmoitus on maksuton.

  • Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta edunsaajista. PRH merkitsee niiden hallitusten jäsenet edunsaajiksi.
  • Myös pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimi")eivät tee ilmoitusta. Niiden edunsaajatietoja ei kerätä kaupparekisteriin.

Lisätietoja edunsaajien tiedoista ja ilmoittamisesta PRH:n verkkosivuilla 10.12.2018 alkavalla viikolla.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.11.2018