Nordic Smart Government 3.0
Patentti- ja rekisterihallitus on yhdessä muiden pohjoismaisten kaupparekisterien kanssa mukana Nordic Smart Government 3.0-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa pohjoismaiden alueella. Tulevaisuuden visiona on yhtenäinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysdata liikkuu automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti. Tämä voidaan toteuttaa digitaalisten ekosysteemien avulla, jotka tarjoavat ajantasaista taloustietoa sekä yrityksiltä yrityksille että yrityksiltä viranomaisille.

Tällä hetkellä pääasiallisena lähteenä pk-yritysten taloudellisista tiedoista on tilinpäätös. Tämä on ongelmallista, sillä tieto voi olla vanhentunutta ja se on lisäksi vaikeasti hyödynnettävissä. Taloudellisten prosessien ja raportoinnin automatisoinnin myötä pk-yritysten hallinnollinen taakka pienenee. Tällöin myös tiedon laatu paranee, ja se on tehokkaammin saatavilla ja hyödynnettävissä.

Pohjoismaiden pääministereillä on visio pohjoismaista maailman integroituneimpana alueena. Pohjoismaiden välisellä yhteistyöllä hankkeen parissa on keskeinen rooli vision toteutumisessa. Yhteistyön avulla voimme luoda yhteen toimivat kansalliset ekosysteemit, ja mahdollistaa tietojen vaihdon ja saatavuuden koko pohjoismaiden alueella.

Hankkeen päärahoittaja on Pohjoismaisen ministerineuvoston alla toimiva Nordic Innovation. 2018-2020 Nordic Smart Government 3.0 on suurimpia yksittäisiä Nordic Innovationin rahoittamia hankkeita.

Aikataulu

Hanke alkoi kesäkuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2020.

Osallistujat ja Patentti- ja rekisterihallituksen rooli

Pohjoismaisten kaupparekisteriviranomaisten lisäksi hankkeeseen osallistuu muita viranomaisia sekä yrityksiä ja järjestöjä. Hankkeeseen osallistuvat maat muodostavat lisäksi kukin oman kansallisen tiiminsä.

Suomesta mukana ovat Patentti- ja rekisterihallituksen ohella Verohallinto, Valtiokonttori, Taloushallintoliitto ja Teknologiateollisuus ry:n RTECO-hanke.

Patentti- ja rekisterihallitus johtaa hankkeen Suomen tiimiä. Projektipäällikkönä toimii Terhi Maijala.

Työnjako

Hankkeessa on viisi työryhmää, joiden tehtävät ovat seuraavat:

  • Työryhmä 1: Taloustiedon yhteen toimivuuden selvittäminen (mm. tekniikan ja lainsäädännön edellytykset).
  • Työryhmä 2: Liiketapahtumien tietovirtojen automatisoinnin selvittäminen. Tavoitteena on mahdollistaa laadukkaat transaktiot ja määritellä pohjoismaiden väliset erot.
  • Työryhmä 3: Tehokkaan ja turvallisen tiedonvaihdon määrittäminen osapuolten erilaisten tarpeiden mukaisesti.
  • Työryhmä 4: Taloustiedon hyödyntäjien tarpeiden selvittäminen.
  • Työryhmä 5: Projektinhallinta ja viestintä.

Lisätietoa

Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto ja Valtiokonttori järjestävät hankkeen sidosryhmille Nordic Smart Government 3.0-tilaisuuden keskiviikkona 28.11.2018. Lisätietoa tapahtumasta löydät kotisivuiltamme.

Tutustu Nordic Smart Government 3.0-hankkeeseen tarkemmin hankkeen nettisivuilla.

Kuva: PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.11.2018