Asiakaskunta kehittämisen apuna

Kuva: Shutterstock
Lähestyimme asiakkaitamme loppuvuodesta 2017 kysyäksemme, millaisiksi PRH:n palvelut arvioidaan ja selvittääksemme, mitä meiltä toivotaan. Perinteisen asiakastyytyväisyyskyselyn ohella toteutimme palvelukyselyjä sähköisistä neuvonta-, tieto- ja asiointipalveluistamme.

Kyselyihin vastattiin aktiivisesti, mistä lämpimät kiitokset kaikille niihin osallistuneille. Saimme runsaasti avovastauksia ja arvokasta tietoa muun muassa siitä, mitä asiakkaamme arvostavat ja miten kanssamme toivottaisiin voivan jatkossa asioida. Monet lupaukset olemme asiakkaidemme mielestä lunastaneet hienosti, mutta kehitettävää ja parannettavaakin toki riittää. Kyselyjen kautta saatu palaute on suureksi avuksi palvelujen kehittämistyössä.

Mukavia tuloksia palvelukyselyistä

Erilliskyselyt tehtiin syksyllä 2017 seuraavista palveluista:

   • verkkosivustot prh.fi ja ytj.fi
   • yksityisen elinkeinonharjoittajan sähköinen perustamisilmoitus
   • kaupparekisterin chat-palvelu
   • virre-tietopalvelu
   • yrityksen nimipalvelu
   • tavaramerkkitietokanta
   • sähköinen patenttihakemus
   • tilintarkastusvalvonnan sähköinen ilmoituspalvelu.

Erityisen kiinnostuneita olimme siitä, millaisiksi palvelujen käytettävyys arvioitiin ja vastasivatko palvelut asiakkaidemme tarpeeseen. Verkkosivustoista halusimme tietää, löytyikö sieltä käyttäjien tarvitsema tieto.

Saimme kyselyissä osin erinomaisen hyviä arvosanoja asteikolla 1–5. Helppokäyttöisyydessä keskiarvot vaihtelivat palveluittain välillä 3,6 – 4,2. Kun kysyttiin, vastasiko palvelu tarpeita, olivat arvosanat välillä 3,5 – 4,7. Erityisen pidetty palvelu oli vuoden 2016 tapaan kaupparekisterin chat, jota kyselyyn vastanneista 98 % suosittelisi.

Asiantuntemus PRH:n vahvuuksia

Yksittäisten palvelukyselyn lisäksi useat asiakkaamme vastasivat perinteiseen asiakastyytyväisyyskyselyymme. Saimme vanhaan malliin hyviä arvosanoja mm. palvelualttiudestamme ja asiantuntevuudestamme, joissa lukemat olivat lähellä neljää.

Taulukko: Keskiarvot väittämiin asteikolla 1–52017
Henkilöstön palvelualttius 1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä 3,9
Henkilöstön asiantuntevuus 1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä 4,0
Palvelun laatutaso 1 = erittäin tyytymätön… 5 = erittäin tyytyväinen 3,9

Asiakastyytyväisyyskysely keräsi lähes 1 000 avovastausta. Niissä on esitetty meille toiveita palvelujemme ja toimintojamme kehittämiseksi, mutta annettu myös runsaslukuisesti kiitoksia hyvin tehdystä työstä ja toimivista palveluista.

Palaute tervetullutta jatkossakin!

Palaute palveluistamme ja toiminnastamme on meille tärkeätä, ja toivomme asiakkaidemme osallistuvan aktiivisesti tuleviinkin kyselyihimme ja antavan palautetta muutoinkin. Kerrothan siis meille esimerkiksi kanssamme asioidessasi, missä onnistuimme tai missä voisimme parantaa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.03.2018